24/7-bygget

“247 Bygget skal samle kompetanse i ett dynamisk bygg, slik at bedriftene i bygget kan skape synergier og påta seg større oppdrag som i dag går ut av regionen”

24/7 Bygget er et rendyrket kontorbygg som setter mennesket og trivsel i fokus. Gjennomtenkt design, lyse, effektive og skreddersydde planløsninger skal bidra til kreativitet, stolthet og motivasjon hos alle ansatte. Med sin unike beliggenhet ved innfartsveien til Haugesund er 24/7 Bygget en merkevare og ettertraktet arbeidsplass. Bygget er på totalt 7900 kvadratmeter over 9 plan, kapasitet mellom 160-220 arbeidsplasser

Kategori

Næring, Publikum

Arbeid Utført

  • Forstudie
  • Reguleringsplan
  • Arkitekturprosjektering
  • Konseptutvikling
  • Prosjektledelse Tilbudsarbeid
  • BIM koordinator
  • Detaljprosjektering

Fra prosjektene