3 år på egne ben

PDS Consult fyller hele 3 år 1 september 2022. Det har vært noen spennende og lærerike år for alle i Consult.

Vi har blant annet vært gjennom en pandemi og lange perioder med hjemmekontor hvor digitale møter ble en del av vår hverdag, men vi har kommet oss gjennom det med glans.

Pandemien gjorde det også vanskelig for oss å hente utenlandske arbeidstakere, med tanke på arbeidsvisum, så vi har måttet tenke annerledes og arbeide på en ny måte noe som har vært en verdifull erfaring vi tar med oss videre.

Alle i Consult har vært flinke å tilpasse seg en ny arbeidshverdag og har vist at sammen som et team kan vi få til hva som helst!

Høsten 2021 opprettet PDS Consult kontor i Oslo området, for å komme tettere på kunder og konsulenter som er i oppdrag for PDS Consult.

Våren 2022 vant PDS Consult rammeavtale med Aibel for mange nye år. Dette er vi veldig stolte av! PDS Consult har hatt rammeavtale på levering av personell innen tekniske og merkantile konsulent tjenester med Aibel helt siden 2004.

Vi ser frem til fortsettelsen og skal fortsette å være en aktør som folk legger merke til. PDS Consult leverer de riktige kandidatene til riktig tid.

Hurra for 3 år, vi gleder oss til mange flere!