3D animasjon av reversert osmose

Reversert osmose, å skape ferskvann av saltvann er viktig prosess for å lage nok vann til jordens befolkning.
Vi fikk i oppgave å lage en film som viser nettopp hvordan dette gjøres.
3D animasjonen av reversert osmose var et spennende prosjekt da vi kombinerte enkle info graphics med full- animerte komponenter, som the recuperator. Denne enheten er sentral i prosessen med å fjerne salt fra sjøvann. Filmen balanserer mellom lette skisser og enkle animasjoner til full 3D i enkelte scener.

Filmen ble laget for det internasjonale markedet og ble derfor lydsatt på engelsk.

Kategori

Industri

Arbeid Utført

  • Idéutvikling
  • Manus
  • Storyboard
  • 3D Animasjon