3D skanning

Skanner

PDS tilbyr 3D-skanning, enten som egen tjeneste eller som del av prosjekt. Skanningen utføres med en BLK360 fra Leica, med nøyaktighet på +/- 6mm@10m, og resultatet kan importeres i en rekke CAD-verktøy. Bruk av skanner i prosjekteringsfasen sørger for et tidlig og godt bilde av ferdig resultat, og kvalitetssikring av design før arbeidet er i gang.

Bildet til høyre er fra prosjekt på DuPont Nutrition Norge, hvor eksisterende anlegg ble skannet. Dette ble brukt for kollisjonskontroll og kontrollmål av ny struktur og utstyr som skal inn i området.

Ta kontakt med Andreas Birkeland Kleppestø for mer informasjon eller tilbud.

Skan fra prosjekt