Administrasjonsbygg Sentralrenseanlegg Nord Jæren

IVAR sentralrenseanlegg Nord- Jæren er det største og mest avanserte renseanlegget i Rogaland. Det ligger i Mekjarvik i Randaberg kommune

Da IVAR skulle utvide renseanlegget sitt på Mekjarvik fikk PDS i oppdrag å planlegge større administrasjonsbyggning med garderober, kantine, laboratorie, kontorer og møterom, totalt 1700m2.

Utfordringer i prosjektet var å samordne ny bygningsmasse med eksisterende uten å endre etasjehøyde. Dagens krav til tekniske anlegg og universell utforming er forskjellig i forhold til da første del av bygget ble oppført. Spesielt krevende var utvidelse av eksisterende heissjakt for båreheis. Glass, aluminium, teglstein og hvite fasadeplater skaper en fasade som gjenspeiler to tidsepoker.

IVAR har som formål å bygge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. IVAR har over 180 ansatte og eies av 13 kommuner. Finnøy, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time.

PDS Arkitekt har siden 2013 vært involvert i flere prosjekter for IVAR og utført en rekke typer Arkitekt og Ingeniør prosjektering.

Kategori

Industri

Arbeid Utført

  • Arkitekturprosjektering
  • Landskapsarkitektur
  • Anbudsbeskrivelser 3D BIM Koordinering

Fra prosjektet