Søker flere dyktige hoder

PDS Protek søker flere dyktige hoder

Ingeniører og prosjektledere

Grunnet økt aktivitet søker vi etter flere medarbeidere innen flere områder.

Vi søker ingeniører med relevant utdanning og minimum 5 års erfaring. 
Vi ønsker å stryrke oss innen ulike fag og søker bl.a. etter:

 • Prosjektleder
 • Strukturingeniør
 • Piping ingeniør
 • Mekanisk ingeniør
 • Prosessingeniør

Du vil ha ansvar for leveranser i egen rolle og arbeide i tverrfaglige team. Vi har et høyt aktivitetsnivå og har mange spennende prosjekter foran oss.

Vi søker deg som

 • er selvstendig og strukturert og er opptatt av å levere høy kvalitet.
 • evner å prestere under press i en travel hverdag
 • har gode kommunikasjonsevner.

Evt. spørsmål kan rettes til Trine Halsnes, Avdelings- /Prosjektleder; 456 60 406

Arbeidssted: 247-bygget, Haugesund

Søknadsfrist: Snarest

PDS Protek

PDS Protek er en del av PDS Gruppen. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering, maskinering og mekanisk sammenstilling samt visualisering av tekniske løsninger og ideer.

PDS Protek AS er en nasjonal leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere utfører komplekse oppgaver for kunder og vi bruker moderne design- og ananlyseverktøy. Vi dekker mange fagdisipliner og oppgaver innen prosjektledelse og gjennomføring.

PDS Protek at i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter.

Ledig stilling – Arkitekt

Bli med å utvikle vårt arkitektkontor!

Vi søker ny Arkitekt

Vi søker en arkitekt med stort faglig og kreativt engasjement som ønsker å bli med å videreutvikle vårt arkitektkontor.

Vi har kontor i Haugesund, men bor du et stykke unna, kan vi tilby en hybrid arbeidsordning med delvis hjemmekontor.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering, prosjektledelse og søknadsareid
 • Delta i kundemøter for å kartlegge behov,  videre utvikling og fremdrift i prosjektene
 • Arkitekturprosjektering av små og store byggeprosjekter, søknader og arbeidstegninger for produksjon
 • Delta som fagrådgiver i tverrfaglige prosjekteringsgrupper
 • Bistå i tilbudsarbeidet innenfor eget fagmiljø i organisasjonen
 • Delta i utvikling av eget fagmiljø

Vi søker deg som:

 • er utdannet Arkitekt/Sivilarkitekt, Master i Arkitektur
 • har minimum 5 års relevant erfaring (tiltaksklasse 2, søker og prosjekterende)
 • har erfaring med utforming og bekrivelse av bygg
 • har kunnskap innen tegningsarbeid (Autodesk Revit eller tilsvarende er en fordel)
 • har stort faglig engasjement
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Byggingeniør

Bli med å videreutvikle PDS Arkitekt?

Vi søker etter ny Byggingeniør

Vi søker etter et en ny medarbeider til teamet vårt. Den vi søker etter har stort faglig engasjement og ønsker å bli med å videreutvikle selskapet vårt.

Vi har kontor i Haugesund, men bor du et stykke unna, kan vi tilby en hybrid arbeidsordning med delvis hjemmekontor.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering, prosjektledelse og søknadsarbeid
 • Delta i kundemøter for å kartlegge behov, videre utvikling og fremdrift i prosjektene
 • Delta som fagrådgiver i tverrfaglige prosjekteringsgrupper
 • Bistå i tilbudsarbeidet innenfor eget fagmiljø i organisasjonen
 • Delta i utvikling av eget fagmiljø i organsisasjonen

Vi søker deg som:

 • er utdannet Ingeniør/Sivilingeniør og har minimum 5 års erfaring med prosjektering av bygg
 • har kunnskap innen tegningsarbeid og erfaring med Autodesk Revit 
 • har stort faglig engasjement
 • har erfaring med BIM i tverrfaglig prosjektering
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Havvind og 3D skanning

PDS Gruppen på tysk sektor

PDS Gruppen er for tiden engasjert i oppdrag på offshore-installasjoner i tysk sektor av Nordsjøen. PDS Protek og PDS Mecan er begge involvert i oppdragene som innebærer interface-systemer til fremtidig sammenkobling av plattformer, samt inspeksjon av brannvannssystem. Dette arbeidet startet med deltagelse i studie og deretter engineering og oppfølging for PDS Protek. PDS Mecan står for utførende disipliner og struktur frem til ferdig system.

3D skanner - et godt verktøy

3D skanning er et godt verktøy for oss i denne sammenheng. Det gjør det mulig for hele organisasjonen på land å kunne nytte seg av informasjonen som samles offshore. Mulighetene for å hente ut både bilder og mål fra skanndata gir oss anledning til å sjekke flere mulige løsninger i tidlig fase og raskt plukke opp eventuelle problemer. 3D modeller blir tidlig lagt inn sammen med skanndata og annet underlag som gjør at alle ledd i prosjektet får en god visualisering av konseptet.

Er du nysgjerrig 3D skanning og hvordan vi kan hjelpe deg i ditt prosjekt? 
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat; Andreas B. Kleppestø, andreas.kleppesto@pdsgruppen.no eller mobil: 988 13 713

Tre nye fagmenn

Foto: Simon Hovda Rafdal (f.v.) og Didrik Vaag Olsen (midten) sammen med leder i  Prøvenemnd, sveisefaget, Birger Torsteinsbø (t.h).

PDS Mecan kan nå gratulere tre av sine lærlinger med godkjent fagprøve.

I begynnelsen av mai bestod Simon og Didrik (på bildet over) fagprøven innen sveisefaget.
Ole Gunnar Vea besto fagprøven innen industrirørlegging.

Vi gratulerer dem alle med vel utført fagprøve!

Ole Gunnar Vea

Tester alle ansatte etter påskeferie

Foto: Odd-Bjørn Sandslett utfører hurtigtesting av ansatte i PDS Mecan

Etter en velfortjent påskeferie møter de ansatte i PDS Mecan opp til koronatesting før de tar opp arbeidet igjen. Alle de ansatte skal testes. Dette er et tiltak som beredskapsgruppen i selskapet har satt i gang. Sammen med de tillitsvalgte har de blitt enige om at alle ansatte testes første arbeidsdag, samt påfølgende uke. Selskapet er veldig sårbart for en eventuell smitte, og anskaffet seg derfor hurtigtester forrige måned.

Vi er bekymret for at smittetallene lokalt kan øke etter påskeferien. For å skape en trygghet for våre ansatte og for vår drift er dette et fornuftig ekstra smittevernstiltak, sier  QA og Prosjektkoordinator hos PDS Mecan Idar Simonsen.

 Denne testingen fungerer som et supplement til de ordinære testingene. Har våre ansatte symptomer på Covid-19, eller får positivt resultat på en hurtigtest, henvises de til sin fastlege eller kommune for å gjennomføre ytterligere testing.

Odd-Bjørn Sandslett (stående) og Idar Simonsen (sittende) gjør klar til hurtigtesting
Boller og kaffe mens man ventet på resultatet

Etter at de ansatte hadde tatt testen ble det servert boller og kaffe ut til de ansatte i bilene av Anders Høvring og Roar Sunde (bilde). Her måtte de sitte og vente på resultatet av testene sine som ble formidlet på sms. 

Ingen smitte ble påvist i løpet av dagen hvor vi testet ca 30 ansatte.

Tilbyr hurtigtesting som ekstra smitteverntiltak

Foto: Iført godkjente ansiktsmasker og fra samme kohort. Fra venstre Roar Storkjørren (Hovedverneombud), Even Wiik (Avdelingsverneombud)

PDS Mecan har ekstra stort fokus på smittevernstiltak. De driver en virksomhet hvor ikke alle kan ha hjemmekontor, ettersom selve produksjonen hovedsakelig foregår i produksjonshaller. 

Beredskapsgruppen hos selskapet jobber kontinuerlig med å holde seg oppdatert, sikre kommunikasjon og informasjon til de ansatte. De igangsetter tiltak internt i bedriften for å redusere smittefaren for vårt personell. 

Frivillig hurtigtesting av ansatte

Bedriften har som et ekstra tiltak gått til innkjøp av hurtigtester for Covid-19. Site Manager Odd-Bjørn Sandslett her fått den nødvendige opplæringen for å sikre korrekt testing. Testene gir resultat på 15 minutt. Testen er ikke like pålitelig som den som utføres på teststasjoner, men de er pålitelige i akseptabel grad. Så det er et fint supplement i perioden frem til det verste smittetrykket er over.

 

Odd-Bjørn Sandslett

De tilbyr derfor frivillig hurtigtesting til alle ansatte både før og etter påske. Dette er for å kunne skape en trygghet både for de ansatte og med tanke på kontinuerlig drift.

– Hurtigtestene benyttes for å gi oss en mulighet til raskt å oppdage smitte og dermed kunne iverksette relevante tiltak, sier Site Manager Odd-Bjørn Sandslett.

Har noen av de ansatte symptomer på Covid-19 eller får positivt resultat på en hurtigtest, henvises de til sin fastlege eller kommune for å gjennomføre ytterligere testing.

Mange smitteverntiltak

Bedriften har flere produksjonshaller og kontorbygg. Det ble derfor naturlig å dele de ansatte inn i kohorter, og det ble lagt til rette for at nærkontakt på tvers av kohortene ikke skal skje.

Besøkende til bedriftens lokasjoner må fylle ut et spørreskjema før ankomst, og alle besøkende må benytte munnbind under hele besøket.

– Vi er svært opptatt av å redusere smittefaren mot vår drift, for å sikre personell, drift og kontinuerlige leveranser til våre kunder. Vi vil derfor gjøre vårt ytterste for å unngå at smitte bringes inn på vårt område, og at vårt personell blir rammet eller indisponert grunnet Covid-19, sier Idar Simonsen, QA & Prosjektkoordinator som også sitter i bedriftens beredskapsgruppe.

Idar Simonsen

Arbeids- og entringstillatelse

Arbeids- og entringstillatelse - PDS Mecan

Alt eksternt personell som skal utføre kortvarige oppdrag (inntil 5 dager) for PDS Mecan skal gjennomgå, forstå og akseptere sikkerhetsinformasjonen som angitt på denne side. I tillegg skal det fylles ut arbeids- og entringstillatelse som nettskjema før arbeidet starter. 

Arbeid kan ikke startes før man har fått kvittering på godkjent arbeid- og entringstillatelse. Kvittering skal være tilgjengelig for kontroll gjennom hele arbeidsperioden

Beredskapsplan

Ved alle utganger er det oppslag med varslingsplan og orienteringsplan. Gjør deg kjent med disse for det aktuelle området. 

Opprydning/Avfall

Underveis, og etter utført jobb skal det ryddes på arbeidsstedet. Avfall sorteres og kastes i konteinere iht. oppslått avfallsplan. 

Eventuelt lånt verktøy og utstyr henges på plass. 

Man skal alltid koste/støvsuge/vaske bort smuss som har kommet frem til under arbeid. 

Parkering

Parkering skal så langt det lar seg gjøre skje på oppmerkede plasser. Man skal alltid rygge inn. 

Under på- og avlessing av utstyr kan parkering skje ved inngangspartiene, men må ikke plasseres til hinder for andre. 

Sikker Jobb Analyse

Ved utførelse av farefullt arbeid skal det gjennomføres en SJA. Dette kan være arbeid som, men ikke begrenset til:  

 • Varme arbeider 
 • Arbeid med farlige stoffer / kjemikalier 
 • Tunge løfte utover vanlige løft hos PDS Mecan 
 • Løft med bruk av midlertidige løfteanordninger 
 • Arbeid på maskiner i drift 
 • Arbeid i høyden 
 • Arbeid i el.skap m/ 400V spenning 

SJA skal også brukes hvis det skal utføres arbeid som er ukjent for èn eller flere av de utførende. 

Personlig verneutstyr

Følgende personlig verneutstyr skal benyttes: 

 • Vernetøy (tilpasset oppdraget som skal utføres) 
 • Vernesko 
 • Hjelm 
 • Vernebriller (v/ sliping skal tette briller brukes) 
 • Hørselsvern skal være tilgjengelig, og benyttes i påbudte soner 

Bedriftens forpliktelse

Firma og utførende personell som nevnt nedenfor forplikter seg til å arbeide etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriftens bestemmelser, og er å anse som et eget verneområde av PDS Mecan AS under anleggstiden.  

Leverandøren skal sørge for sikring, slik at ansatte, bygninger og utstyr som tilhører PDS Mecan AS ikke blir utsatt for farlige forhold. 

Videre skal leverandøren følge de instrukser som blir gitt om ferdsel og bruk av fasiliteter hos PDS Mecan, og gjøre seg kjent med skilting og oppslag. 

Skjema

Trykk på knapp nedenfor for å komme til skjema for arbeid- og entringstillatelse. Skjemaet må fylles ut før arbeidet starter.

8. mars – Mange grunner for feiring

8. mars 2021 feirer PDS hele 30 år! 8. mars er også kvinnedagen hvor vi feirer alle kvinner og 8. mars er i tillegg dagen Dewi Shinthani begynner i nytt oppdrag for PDS Consult.  Og ikke minst er 8. mars  også bursdagen hennes! Det er altså mange grunner til feiring. Vi intervjuet Dewi om hennes erfaring som konsulent i PDS Consult.

Dewi er fra Indonesia, men flyttet til Norge i 2012 for å jobbe for Aibel Haugesund gjennom PDS Consult. Hun forteller at hun var bosatt i Dubai når hun ble kontaktet av PDS. Hun er utdannet ved universitetet I Jakarta Indonesia og har en Bachelor grad i arkitektur og har 18 års erfaring som piping engineer fra olje og gass industrien.

“Mesteparten av erfaringen min før Norge har jeg fra Indonesia. Jeg bodde i Dubai da PDS kontaktet meg for første gang, så endte jeg opp i Norge i februar 2012 for å jobbe for Aibel i Haugesund. Jeg flyttet deretter til Stavanger noen år, så til Oslo og nå bor jeg i Sandnes. Jeg har jobbet i mange forskjellige selskaper gjennom PDS Consult. Jeg er veldig fornøyd med å jobbe for PDS Consult.”

I dag bor Dewi i Sandnes med mann og to barn. På fritiden liker hun å prøve nye mat oppskrifter og hun er interessert i matkunst og interiør. Hun liker også å spille sjakk, løse sudoku og lese bøker. Hun er også ute i naturen og tilbringer mye tid sammen med familien.

“Jeg bor i Sandnes nå og jeg liker meg godt her, det er en vakker og barnevennlig by. Vi har hyggelige naboer og vi er omringet av fjorder, strender og fjell. Og heldigvis tar det meg bare 20 minutter å sykle til jobb”, sier Dewi.

Dewi forteller videre at det å være ansatt i PDS Consult er en fornøyelse, hun blir fulgt opp og får rask tilbakemelding på sine forespørsler, men det er samtidig profesjonelt. Dewi har tidligere arbeidet inhouse hos PDS Protek som piping designer på prosjekter som PDS Protek har utført.

“Alle samarbeider bra og er vennlige. Jeg var heldig og fikk jobbe med PDS Protek som ingeniør på huset og det var det beste teamet jeg har opplevd å jobbe med så langt. Jeg måtte jobbe i 3 forskjellige byer. Oslo, Haugesund og Mongstad, men det var en fin og «crazy» opplevelse. PDS Consult får meg til å føle meg som en del av familien. De bryr seg om deg personlig, ser dine styrker og svakheter og hjelper deg med å nå dine profesjonelle karriere mål. Jeg hadde en gang ett personlig problem som gjorde det vanskelig å jobbe fra kontoret. PDS Consult sørget for at jeg kunne jobbe hjemmefra og satt opp en komplett arbeidsstasjon til meg hjemme og støttet meg slik at jeg kunne fortsette å jobbe.”

PDS Consult er veldig glade for å ha Dewi på laget og ønsker henne en god kvinnedag, lykke til i nytt prosjekt for kunde i Stavanger og en fin bursdag!

Møt en av våre konsulenter, Julius

Vi tok en prat med Julius om hvordan det er å jobbe som konsulent for PDS Consult i Haugesund

I 2020 måtte mange begynne med hjemme kontor, en av disse er konsulent i PDS Consult, Julius. Han jobber for Aibel gjennom PDS Consult som HVAC Area PDMS Engineer og jobber nå hjemmefra. Julius er opprinnelig fra Filipinene, men har bodd i Norge i 3 år.

Julius studerte ved en av de statlige universitetene i Filipinene og har en Bachelorgrad i Science Major in Mechanical Engineering. Han har blant annet jobbet i Singapore og Sør-Korea før han begynte å jobbe i Norge og har mange års erfaring innen yrket. I dag bor han i en leilighet på Karmøy hvor han trives godt. På fritiden liker han godt å gå tur i nærområdet, men tar gjerne også turen til turstier og topper i distriktet.  

Norge har en vakker natur, som fjordene, så jeg passer alltid på å sette pris på og nyte det, sier Julius.

Han kom til Norge i 2018 for å jobbe for PDS Consult. Julius forteller at han var i Texas når PDS Consult tilbydde han jobben, og var veldig fornøyd med all hjelpen han fikk av Morten og resten av teamet i Consult. 

Jeg fikk en varm velkomst i Norge og ble møtt av Morten på flyplassen. Det var en lang reise, men det gikk bra. PDS hjalp meg med boplass, visa, og mer. De har vært hjelpsomme og imøtekommende.

Det er første gang Julius jobber utenfor Asia, og han forteller at han liker at Haugesund er en mye roligere by i forhold til andre byer han har vært. 

Klimaet her er ekstremt kaldt, det er også mye regn og vind, men nordmenn er snille og varme og jeg har ikke følt på noen diskriminering her. Haugesund er lite, men man har alt man trenger her, jeg vil gjerne bli her, forteller han.

Han jobber i Aibel i Haugesund gjennom PDS Consult og sier at det fungerer veldig bra og at det føles ut som han jobber direkte for Aibel fordi samarbeidet mellom Consult og Aibel er så tett.

PDS Consult har vært veldig støttende. De har alltid ett svar på det jeg spør om og er alltid villige til å hjelpe. De jobber så bra med Aibel at det føles som om jeg er ansatt direkte for Aibel, selv om det er Consult jeg er ansatt hos. Jeg har anbefalt PDS Consult til mine gamle kollegaer, og håper de også kan bli ansatt i PDS Consult.

Er du på interessert i nye jobbmuligheter? 
Her finner du oversikt over ledige konsulentstillinger: