PDS Project 2

Eramet, Sauda

 

Eramet i Sauda har vært en kunde av oss i over 20 år. Her har vi levert prosjektering og prosjektledelse i stor grad på prosessanlegg og kjølesystemer. Tett samarbeid med prosjekt- og driftsavdelingene resulterer i gode prosjekter. Flere av kjølesystemene har vært komplekse og hatt integrering med eksisterende anlegg. Driften er 24/7 og gjør at spesielle hensyn må tas i prosjektgjennomføringen.

Kategori

Industri

Arbeid Utført

 • Studier
 • Design & Utvikling
 • 3D Koordinator
 • Analyser
 • Fabrikasjonstegninger
 • Tekniske beskrivelser
 • Opplæring

PDS Project

Eramet, Sauda

 

Eramet i Sauda har vært en kunde av oss i over 20 år. Her har vi levert prosjektering og prosjektledelse i stor grad på prosessanlegg og kjølesystemer. Tett samarbeid med prosjekt- og driftsavdelingene resulterer i gode prosjekter. Flere av kjølesystemene har vært komplekse og hatt integrering med eksisterende anlegg. Driften er 24/7 og gjør at spesielle hensyn må tas i prosjektgjennomføringen.

Kategori

Industri

Arbeid Utført

 • Studier
 • Design & Utvikling
 • 3D Koordinator
 • Analyser
 • Fabrikasjonstegninger
 • Tekniske beskrivelser
 • Opplæring

Eramet, Sauda

Eramet, Sauda

Kategori

Industri

Arbeid Utført

 • Studier
 • Design & Utvikling
 • 3D Koordinator
 • Analyser
 • Fabrikasjonstegninger
 • Tekniske beskrivelser
 • Opplæring

Eramet i Sauda har vært en kunde av oss i over 20 år. Her har vi levert prosjektering og prosjektledelse i stor grad på prosessanlegg og kjølesystemer. Tett samarbeid med prosjekt- og driftsavdelingene resulterer i gode prosjekter. Flere av kjølesystemene har vært komplekse og hatt integrering med eksisterende anlegg. Driften er 24/7 og gjør at spesielle hensyn må tas i prosjektgjennomføringen.

Fra prosjektene