Avfallssorterings-anlegget på Forus | IVAR IKS

Detaljprosjektering av alle fag for verdens første kombinerte avfallssorteringsanlegg og vaskeanlegg for plast

Sør for Stavanger er verdens meste avanserte automatiserte sorteringsanlegg, med eget vaskeanlegg for plast bygget. Prosesstekniske anlegg dekker hele 12 000m2, prosjektet omfatter også arealer til administrasjon, garderobeanlegg og laboratoriet. BIM koordinator oppgaven har bestått av å samordne teknisk prosjektering fra ingerniørkontorer spredt utover hele Europa. Oppgaven er løst ved bruk av Autodesk Revit, Navisworks og fildeling via moderne skyløsninger.

IVAR eies av 13 kommuner. Finnøy, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time.

PDS har vært involvert i flere prosjekter for IVAR og utført arkitekt og byggteknisk prosjektering. Administrasjonsbygget på Mekjarvik 2014 og Forbrenningsanlegget på Forus i 2003

Arkitekt/Bim Rådgiver for Avfallsorteringsanlegget: Ronny Tollaksen

Kategori

Industri

Arbeid Utført

  • Arkitekt
  • Prosjekteringsledelse
  • BIM Koordinator
  • Konstruksjonsteknikk