Oppdrag for Oceantech i Trondheim

Selskapene i PDS har samarbeidet på et oppdrag for OceanTech. OceanTech er et forholdsvis ny oppstartet firma som utfører operasjoner i den turbulente splash sonen, hvor hverken dykkere eller ROV kan benyttes.

PDS har bistått med design og produksjon av prototypeverktøyene som i disse dager benyttes til å bytte komponenter i forbindelse med Riser Protection Net på Snorre A. PDS Mecan har hatt prosjektleder rollen, samt design og produksjon av prototypeverktøyene, og PDS Protek har i den forbindelse bidratt med design og beregning av verktøyene.

Dette har vært et spennende prosjekt og et godt samarbeid mellom PDS selskapene.

PDS Protek avdeling Mongstad

PDS Protek, som i flere år har hatt prosjekter og personell hos Equinor på Mongstad, etablerer nå eget kontor (hos West Piping) på industriområdet. Plassert mellom Mongstad-basen i sør og Equinor Raffineriet i nord, er vi nå lokalisert i en industripark med flere andre spennende bedrifter. 

Det er Cyril Marøy som har ansvaret for kontoret. Han samarbeider med ressurser i PDS Gruppen om utvikling av avdelingen. Cyril har vært lokalisert på Mongstad i flere år og har vært involvert i flere småprosjekter i MOD avdelingen på raffineriet. Han har også vært en viktig brikke i modellering av krakker prosjekter for RS19.

Gjennom etableringen ønsker PDS Protek å tilby et bredt tjenestespekter til lokal industri. Med vår lange erfaring fra landbaserte anlegg og kompetanse i alle prosjekteringsdisipliner, har vi håp om å være en god ressurs for mange aktører.

Cyril Marøy
Mobil: 977 69 345

2019 – Et begivenhetsrikt år for konsernet

Konsernlederen oppsummerer fjoråret

Vi er allerede godt i gang med 2020 og vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt 2019 for PDS Gruppen. Det har vært et utfordrende år hvor vi alle har merket endringene i forbindelse med at Mecan ble en del av PDS Gruppen, med samkjøring både når det gjelder profilering, regnskapssystemer og KS systemer.

Hos PDS Mecan ble det gjort betydelige ombygginger på Hall C på Husøy og i tillegg ble det reist et nytt administrasjonsbygg med kontorer, møterom og fremtidig kantine. Alt sammen ble høytidelig åpnet med ordfører og musikkorps på plass, og en fin fest på kvelden. Geir Ivar Seime overtok lederansvaret på PDS Mecan etter Øivind Erland, som i dag arbeider som forretningsutvikler for hele PDS Gruppen.

Fra 1. september ble konsulentavdeling i PDS Protek etablert som et eget selskap; PDS Consult AS. Dette ble gjort for å fokusere mer på teknisk konsulentutleie og videreutvikle denne tjenesten ytterligere. For PDS Protek medfører dette at de kan fokusere på ingeniørtjenester og prosjektering som er deres kjerneområde.

PDS Arkitekt leverer ingeniør- og arkitekttjenester både til private og det offentlige og har stadig flere oppdrag innen industrien.  I slutten av 2019 etablerte de #ArkitektMat – en åpen facebook-gruppe for alle som har spørsmål om regelverk, søknader og saksbehandling.

I PDS 3DNorway er Tonje Mortensen ansatt i halv stilling. Hun arbeider med 3D visualisering, websider og animasjon. Tonje bruker vårt datterselskap (40%) There4Media i India til store deler av sin produksjon.

PDS Norwegian Clearwater AS er vårt selskap innen vannrensing og tørking innen akvakultur, spesielt innen såkalte RAS anlegg. Vi ser på flere spennende prosjekter og er samtidig på jakt etter investorer som vil være med på videre utvikling.

Nytt år gir nye muligheter med mange spennende utfordringer. Disse skal vi løse sammen samtidig som vi fremholder våre kjerneverdier; Personlig, Innovativ og Lærevillig (PIL).

God ressurs med stort nettverk

PDS Protek har over 20 ingeniører med lang og variert erfaring. For å møte behovet i markedet jobber vi med å utvide staben vår ytterligere. En del nyansettelser har allerede gjort, og  Odd-Bjørn Sandslett er den som nylig ble ansatt.

Odd-Bjørn har bred erfaring og har de siste årene jobbet som Prosjektleder, Kundekonsulent og koordinator hos ulike bedrifter på Haugalandet. I desember i fjor gikk han fra en stilling hos Bilfinger og begynte i stilling som Prosjektleder hos PDS Protek. Han vil jobbe en del mot nye kunder og styre ulike prosjekter. Han er godt i gang og gleder seg til fortsettelsen.

– Odd-Bjørn er en viktig ressurs for PDS Protek. Men den erfaringen han har fra prosessindustrien, og med sitt store nettverk, vil han være en meget god ressurs mot dette markedet, sier Adm. Direktør Kjell Erik Kleveland, som er glad for å få Odd-Bjørn på laget.

Odd-Bjørn Sandslett
Prosjektleder
Telefon: 913 02 104

 

Besøk oss på Yrkesmessen

PDS Mecan har normalt 4-6 lærlinger innen sveis, rør og maskinering. For oss er det  viktig å fokus på å rekruttere ungdommer til våre fag.  Derfor deltar vi på Yrkesmessen i Steinsvik Arena i Tysvær den 14. og 15. januar. Vi ser stor verdi av dette som er et viktig møtepunkt mellom skole og bedrift, og vi gleder oss til å treffe fremtidens arbeidstakere.

Møt noen av våre lærlinger

Kom innom standen vår og hør mer om hvilke muligheter du har innen våre fag; sveiser, CNC operatør, industrirørlegger og industrimekaniker. Her vil dere også kunne ta en prat med noen av våre lærlinger. Spør dem gjerne ut om deres erfaringer som lærling hos PDS Mecan.

To av lærlingene våre som blir å treffe på Yrkesmessen med er Didrik og Marius. Didrik har vært lærling innen sveis siden juni i fjor. Marius er lærling som CNC operatør og har vært her siden mai i fjor. Begge kommer fra Haugaland videregårende skole og trives godt som lærlinger hos oss. 

Bli med på kveldsarrangementet

Har du en tenåring i hus? Ta med deg tenåringen og besøk kveldsarrangementet på Yrkesmessen i Steinsvik Arena. 

Arrangementet er åpent for alle interesserte tirsdag 14. januar kl. 1700 – 2030. Her møter dere oss og over 60 andre lokale utstillere som kan fortelle mer om yrkes- og utdanningsmuligheter. Få samtidig med deg et gratis inspirasjonsforedrag med Helsesista kl. 1830-1900.

Vi ønsker alle velkommen til vår stand for en prat.

For mer informasjon om Yrkesmessen finne du på deres facebookside:  https://www.facebook.com/Yrkesmesse/

Team Rynkeby Haugaland

Team Rynkeby – God Morgon er et nordisk veldedighetssykkellag som hvert år sykler til Paris for å samle inn penger til barn med alvorlige sykdom.

PDS Protek er stolt sponsor av Team Rynkeby Haugaland og deres arbeid for barnekreftforeningen i 2019.
Sommeren 2019 syklet en flott gjeng fra Team Rynkeby Haugalandet til Paris for inntekt for Barnekreftforeningens forskningsfond.

Henning Aarekol var en av de som syklet strekningen. Nylig var han innom vårt kontor i 247-bygget og overrakte oss drakten etter Paris-turen som vi kan vise frem som stolt sponsor.

I forbindelse med vår sponsing hadde vi tidligere i år Henning med til Skånevik for å se på vårt prosjekt med lukkede oppdrettsmerder. Se video fra dagen nedenfor.

Engasjerte PDS’ere

Ingeniører Uten Grenser i Norge ble etablert i 2011. Det er en ideell organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid. Deres visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse. Organisasjonen har flere lokalavdelinger rundt om i Norge og i 2017 ble avdelingen på Haugalandet etablert.

PDS Gruppen har flere ansatte som er engasjert i organisasjonen Ingeniører uten grenser. To av disse sitter også i styret i lokalforeningen Ingeniører Uten Grenser Haugalandet. Disse er Ådne Lie og Thomas Ødegaard. 
Ådne er leder i foreningen og jobber til daglig som HMS/KS leder i PDS Protek AS. Ådne ble introdusert til foreningen i 2015 av sin far som var engasjert i organisasjonen. Han nevnte for Ådne at Ingeniører Uten Grenser har bruk for den typen kompetanse som han satt på. Ådne engasjerte seg og han sitter i dag som leder i lokalavdelingen på Haugalandet.
Thomas er ansatt i PDS Arkitekt AS og jobber mest med konstruksjonsteknikk. Han har skrevet masteroppgaven sin for Ingeniører Uten Grenser, og etter masteroppgaven ble han videre engasjert i styret.

Prosjekter

Det finnes flere prosjekter man kan engasjere seg i. Lokalavdelingen på Haugalandet er spesielt involvert i solcelle-anlegg til et sykehus i Sierra Leone i Rotifunk prosjektet. Her brukte de tidligere dieselaggregat for å skaffe strøm til de mest nødvendige oppgavene. Denne løsningen hadde begrenset kapasitet og var kostbart. I 2016 engasjerte Ingeniører Uten Grenser seg i planlegging og prosjektering av solcellepanel som vil være en god og stabil strømtilførsel til sykehuset.

Her er solcellepanelene installert. Foto er lånt fra rotifunk.no

Ådne er engasjert i dette prosjektet og neste fase i prosjektet er å utvide anlegget og etter hvert oppgradere det elektriske anlegget. De skal nå kartlegge hvilke apparater som trenger strøm døgnet rundt og hvor de eventuelt kan spare strøm. Neste steg er å sikre at anlegget er stort nok til å håndtere det mest nødvendige døgnet rundt som f.eks. strøm til blodbank og respiratorer.

Det er varierende hvor mye tid man bruker i prosjektet. Ådne som er engasjert både i styret og i et prosjekt bruker noen timer i løpet av en uke. De skal også koordinere sitt arbeid med Ingeniører Uten Grenser Norge som håndterer utsending av ingeniører til Sierra Leone.

Thomas vært med på et prosjekt som var et samarbeid med FORUT, som var bygging av barneskoler og barnesykehus i Nepal. Norske skoler og norske barnehager har samlet inn penger til dette prosjektet som startet etter det store jordskjelvet i 2015. Her var han med og gjorde vurdering av tomter for barneskoler i ulendte strøk. Han tilbrakte da to uker i Nepal. Da var det meste av området som Thomas besøkte nesten helt ruinert. Det var satt opp mange midlertidige skolebygg som etter hvert har blitt mer eller mindre permanente. Dette var et stort prosjekt for å få løftet standarden fra blikkskur til gode skolebygg. Tiden Thomas tilbrakte i Nepal gikk til besøk på barneskoler og befaring av tomter og han lagde rapporter om det som var bra og det som var dårlig og trengte sikring. I prosjektet jobbet han sammen med to geoteknikere fra Oslo fra Norsk Geotekniske Institutt.

Hvem passer Ingeniører Uten Grenser for?

Det er mange prosjekter som går kontinuerlig i organisasjonen, og alle typer ingeniører kan engasjere seg. Man trenger ikke nødvendigvis å være ingeniør heller. På Rotifunk-prosjektet med solcellepanel, trenger de f.eks. elektropersonell med fagbrev innen elektro for veiledning og kvalitetssikring av utført arbeid. De bruker lokale selskaper for selve utførelsen av prosjektene, mens organisasjonen kvalitetssikrer og bistår på den måten for å gjennomføre prosjektene. Det er viktig å levere fra seg løsninger som kan brukes og vedlikeholdes lokalt. For de som påtar seg prosjekter som innebærer reising til prosjektstedet, reiser normalt ingeniørene i sin fritid og får støtte til reise fra Ingeniører Uten Grenser, mens oppholdet betales av oppdragsgiver.

Organisasjonen har også et tilbud som de kaller «Master med mening». Dette har Thomas gjort. Han skrev sin masteroppgave om et sykehus i Nepal. Dette var en evaluering av bæresystemet med tanke på jordskjelv på planlagt bygg. Det var allerede gjort et godt stykke arbeid, så Thomas skulle ta kvalitetssikring av konstruksjonen og hvordan sykehuset ville tåle et eventuelt jordskjelv og hva som kunne gjøres bedre får å unngå store skader.

Bedrifter kan også være samarbeidspartnere. Det finnes flere måter bedrifter kan engasjere seg. En hovedsponsor har en ordning om betalt permisjon for slike reiser. Andre sponsorer gir ubetalt permisjon til sine ansatte for eventuelle reiser.

De er alltid på jakt etter nye medlemmer. Det er en lav kontingent og man får mulighet til å bli med å levere tekniske løsninger rundt om i verden. Lokalforeningen har ca 30 medlemmer. De har medlemsmøter med workshops og foredrag. Les mer om lokalavdelingen her: https://www.facebook.com/iughaugalandet/.

PDS gruppen ser på Ingeniører Uten Grenser som en meget relevant organisasjon med en viktig visjon. 
– Vi støtter at våre ansatte engasjerer seg i deres arbeid og ser nytten av at de på denne måten tilegner seg viktig og relevant kunnskap som vi har nytte og glede av i hele PDS Gruppen, sier konsernsjef Terje Øverland.

Etablering i Stavanger-området

Stavanger er et viktig marked for Haugesunds største rådgivende ingeniør- og arkitektkontor. PDS Gruppen planlegger derfor kontor i Stavanger området og ønsker å komme i kontakt med ingeniører og arkitekter som er på jakt etter nye muligheter.

Vi søker personell som kan komplettere vårt fagmiljø og styrke posisjonen til PDS Gruppen i Norges tredje største byregion. Fagområder som er spesielt av interesse er sivilarkitekter, ingeniører innen konstruksjon betong/stål, prosjekteringsledelse og miljørådgivning.

Informasjonsmøte

Onsdag 16. oktober kl. 16:30 – 18:00 holder vi et informasjonsmøte på Scandic Forum. Her vil vi presentere PDS Gruppen og snakke nærmere om våre etableringsplaner i Stavanger-området. 
Ta gjerne med din CV og kom og hør om dine muligheter i PDS Gruppen. 

Ønsker du å delta, ber vi deg melde deg på via linken nedenfor

Skolebesøk hos PDS Mecan

Nylig åpnet PDS Mecan dørene og inviterte elever fra Åkrehamn og Haugaland videregående skole. Til sammen var det 6 skoleklasser fra VG2 Industriteknologi som deltok.  Klassene ble delt opp i mindre grupper og det ble holdt presentasjoner og omvisninger utover hele dagen. 

Etter en presentasjon av selskapet, og litt boller og brus, ble elevene vist rundt i produksjonshallene hvor de fikk se maskiner og utstyr og fikk litt mer informasjon om hva man gjør og produserer på de ulike arbeidsstasjonene.

Bedriftsbesøk er viktig for ungdom som nå skal velge veien videre mot fagbrev. De blir kjent med en lokal bedrift som kanskje kan være aktuell som lærebedrift for dem, og de får litt innsyn i hvordan det er ute i arbeidslivet.

Vi ser på dette som et viktig bidrag for å rekruttere flere ungdom til våre fag. Vi har normalt 4-6 lærlinger innen sveis, rør og maskinering her hos oss.

 

Frode Gismarvik har omvisning for elever fra VG2 Industriteknologi på Åkrehamn videregående skole.

PDS Consult er i gang

Fra 1. september blir konsulentavdelingen i PDS Protek AS skilt ut i eget selskap med navnet PDS Consult AS. PDS Consult AS vil fortsette med samme stab som nå og pr. nå engasjerer ca. 75 konsulenter. Alle konsulenter vil bli overført til det nye selskapet.

PDS har langsiktige rammeavtaler med store aktører innnen olje & gass, industri og akvakultur, og leverer konsulenter til kunder som Equinor, Lundin, Vår Energi, Aibel, Oceaneering og Odfjell. Konsulentseksjonen i PDS Protek har levert konsulenter til markedet helt siden 1991, både teknisk og merkantilt. PDS Consult vil fortsatt ha hovedkontor i 24/7 bygget i Haugesund.

Morten Langeland er administrerende direktør i PDS Consult AS.

Med denne etableringen så teller nå PDS Gruppen 7 selskaper og runder 200 ansatte i løpet av 2019

As of the 1st of September, the consultancy department of PDS Protek AS will be its own limited company PDS Consult AS. PDS Consult A/S will continue with the same staff as now and engages approx. 75 consultants. All consultants will be transferred to the new company.

PDS has long-term framework agreements with major players within oil & gas, industry and aquaculture, and provides consultants to customers such as Equinor, Lundin, Vår Energi, Aibel, Oceaneering and Odfjell. The consultancy department in PDS Protek has delivered consultants to the market since 1991, both technically and commercially. PDS Consult will still have its head office in 24/7 building in Haugesund.

Morten Langeland is CEO of PDS Consult AS.

With this new company the PDS Group is now 7 companies and we will be 200 employees during 2019

Møt vårt rekrutterings-team

Morten har Bachelor grad i kjemiteknikk fra Høgskolen i Bergen.
Erfaring fra Aibel  innen prosess og Sjøfartsdirektoratet med lasteskip, siste årene arbeidet med rekruttering til prosjektstillinger innen Olje og gass.

Silje har tidligere arbeidet i Multi Vedlikehold AS og har erfaring med blant annet personalkoordinering, CVer og kundebehandling.

Kristian er opprinnelig fra Halsnøy i Kvinnherad og har Bachelorgrad i Organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Hedmark.
Erfaring innen rekruttering og bemanning til både faste og midlertidige stillingen innenfor ulike type bransjer. Samt personalledelse, salg og kundebehandling.

Tore er 53 år, tidligere erfaring som flytekniker og innen ventilasjon. Mange års erfaring fra salg og rekruttering til olje og gass sektoren i Norge

Ledige stillinger PDS Consult

Stillingsvarsel PDS Consult