Struktur ingeniør

PDS Protek søker nye ingeniørkollegaer

PDS Protek har et høyt aktivitetsnivå og har mange spennende prosjekter foran oss. Vi arbeider innenfor industrier som olje og gass, prosess/smelteverk og havbruk. PDS Protek er også involvert i, og øsker å satse videre innen grønne prosjekter som hydrogen, ammoniakk, CO2 samt vind. Vi ser nå behovet for å styrke oss ytterligere innen struktur og søker derfor etter

STRUKTUR INGENIØR

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 •  Layout, 2D og 3D tegning
 • Generere konstruksjons- og arbeidstegninger
 • Du vil ha ansvar for leveranser i egen rolle og arbeide i tverrfaglige team

Vi søker deg som:

 • Bachelor og minimum 5 års erfaring
 • Har god kompetanse innen vår programvare Inventor, evt. Solidworks
 • Er selvstendig og strukturert og opptatt av å levere høy kvalitet
 • Har gode kommunikasjonsevner.
Arbeidsplass vil være vårt kontor i Haugesund. Vi har også et avdelingskontor på Kolbotn som kan være aktuell lokasjon.

 

Er dette interessant for deg? Send din søknad og CV snarest mulig.

 

PDS Protek

PDS Protek AS er en del av PDS Gruppen hvor har vi ulike miljøer innen ingeniør- og konsulenttjenester, mekanisk fabrikasjon og vedlikehold. Alle selskapene innehar faglig bredde og spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder, og vi samarbeider tett i prosjekter og kan skreddersy totalløsninger til våre kunder på tvers av våre selskaper. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniørtjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer.

 PDS Protek AS er en nasjonal leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere utfører komplekse oppgaver for kunder og vi bruker moderne design- og analyseverktøy. Vi dekker mange fagdisipliner og oppgaver innen prosjektledelse og gjennomføring.

 PDS Protek har i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter gjennom vår konsulent- og in-house seksjon. PDS Protek AS er ISO 9001:2015 sertifisert.

Ledige stillinger – ulike fagfelt

Vi søker ingeniørkollegaer innen ulike fagfelt

PDS Protek søker flere dyktige hoder.

Vi har et høyt aktivitetsnivå og har mange spennende prosjekter foran oss. Vi arbeider innenfor industrier som olje og gass, prosess/smelteverk og havbruk. PDS Protek er også involvert i, og ønsker å satse videre innen grønne prosjekter som hydrogen, ammoniakk, CO2 samt vind. Vårt behov og ønske er å stryke oss innen ulike fag.

Vi søker derfor etter nye ingeniørkollegaer i fagfeltene:


  • Piping
  • Struktur
  • Prosess
  • Prosjektingeniør

Du vil ha ansvar for leveranser i egen rolle og arbeide i tverrfaglige team

Vi søker deg som:

  • har relevant utdanning og minimum 5 års erfaring
  • er selvstendig og strukturert, og er opptatt av å levere høy kvalitet
  • har noen års erfaring med relevant programvare
  • evner å prestere under press i en travel hverdag
  • har gode kommunikasjonsevner

Arbeidsplass vil være vårt kontor i Haugesund. Vi har et avdelingskontor på Kolbotn som kan  være aktuell lokasjon.

Kan dette være interessant for deg, så send inn din søknad og CV snarest mulig.

PDS Protek

PDS Protek AS er en del av PDS Gruppen hvor har vi ulike miljøer innen ingeniør- og konsulenttjenester, mekanisk fabrikasjon og vedlikehold. Alle selskapene innehar faglig bredde og spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder, og vi samarbeider tett i prosjekter og kan skreddersy totalløsninger til våre kunder på tvers av våre selskaper. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniørtjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer.

 PDS Protek AS er en nasjonal leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere utfører komplekse oppgaver for kunder og vi bruker moderne design- og analyseverktøy. Vi dekker mange fagdisipliner og oppgaver innen prosjektledelse og gjennomføring.

 PDS Protek har i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter gjennom vår konsulent- og in-house seksjon. PDS Protek AS er ISO 9001:2015 sertifisert.

Piping ingeniør

PDS Protek søker nye ingeniørkollegaer

PDS Protek har et høyt aktivitetsnivå og har mange spennende prosjekter foran oss. Vi arbeider innenfor industrier som olje og gass, prosess/smelteverk og havbruk. PDS Protek er også involvert i, og ønsker å satse videre innen grønne prosjekter som hydrogen, ammoniakk, CO2 samt vind. Vi ser nå behovet for å styrke oss innen piping og søker derfor etter

PIPING INGENIØR

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Layout og design, 2D og 3D
  • Stressanalyse
  • Utarbeidelse av arbeidspakker
  • Du vil ha ansvar for leveranser i egen rolle og arbeide i tverrfaglige team

Vi søker deg som:

  • Har Bachelor og minimum 5 års erfaring.
  • Har erfaring med stressberegning
  • Har kunnskap om relevante standarder
  • Har god kompetanse og erfaring med aktuelle programvarer: E3D, Caesar II og VVD
  • Er selvstendig og strukturert og er opptatt av å levere høy kvalitet
  • Evner å prestere under press i en travel hverdag.
  • Har gode kommunikasjonsevner.
 Arbeidsplass vil være vårt kontor i Haugesund. Vi har også et avdelingskontor på Kolbotn som kan være aktuell lokasjon.
 
Kan dette være interessant for deg, så send inn din søknad og CV snarest mulig.

PDS Protek

PDS Protek AS er en del av PDS Gruppen hvor har vi ulike miljøer innen ingeniør- og konsulenttjenester, mekanisk fabrikasjon og vedlikehold. Alle selskapene innehar faglig bredde og spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder, og vi samarbeider tett i prosjekter og kan skreddersy totalløsninger til våre kunder på tvers av våre selskaper. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniørtjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer.

 PDS Protek AS er en nasjonal leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere utfører komplekse oppgaver for kunder og vi bruker moderne design- og analyseverktøy. Vi dekker mange fagdisipliner og oppgaver innen prosjektledelse og gjennomføring.

 PDS Protek har i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter gjennom vår konsulent- og in-house seksjon. PDS Protek AS er ISO 9001:2015 sertifisert.

Kundeundersøkelse 2022 – PDS Mecan

Kundeundersøkelse - PDS Mecan

Som et ledd i PDS Mecan sitt kontinuerlige arbeid for å bli en bedre samarbeidspartner for våre kunder, håper vi at du kan avse noen få minutter til vår årlige Kundeundersøkelse.

Trykk på knappen for å starte undersøkelsen

Dine tilbakemeldinger vil være meget nyttige med tanke på hvordan vi i PDS Mecan kan forbedre oss som leverandør og samarbeidspartner.

Dersom du mener at du ikke er den riktige personen i bedriften til å svare på undersøkelsen, ber vi deg sende henvendelsen videre til den personen du mener har best forutsetninger.

Hvis du har noen spørsmål om undersøkelsen er det bare til sende en e-post til post.pdsmecan@pdsgruppen.no

Vi setter stor pris på din tilbakemelding innen 1. mars.

På forhånd tusen takk!

Arbeids- og entringstillatelse

Arbeids- og entringstillatelse - PDS Mecan

Alt eksternt personell som skal utføre kortvarige oppdrag (inntil 5 dager) for PDS Mecan skal gjennomgå, forstå og akseptere sikkerhetsinformasjonen som angitt på denne side. I tillegg skal det fylles ut arbeids- og entringstillatelse som nettskjema før arbeidet starter. 

Arbeid kan ikke startes før man har fått kvittering på godkjent arbeid- og entringstillatelse. Kvittering skal være tilgjengelig for kontroll gjennom hele arbeidsperioden

Beredskapsplan

Ved alle utganger er det oppslag med varslingsplan og orienteringsplan. Gjør deg kjent med disse for det aktuelle området. 

Opprydning/Avfall

Underveis, og etter utført jobb skal det ryddes på arbeidsstedet. Avfall sorteres og kastes i konteinere iht. oppslått avfallsplan. 

Eventuelt lånt verktøy og utstyr henges på plass. 

Man skal alltid koste/støvsuge/vaske bort smuss som har kommet frem til under arbeid. 

Parkering

Parkering skal så langt det lar seg gjøre skje på oppmerkede plasser. Man skal alltid rygge inn. 

Under på- og avlessing av utstyr kan parkering skje ved inngangspartiene, men må ikke plasseres til hinder for andre. 

Sikker Jobb Analyse

Ved utførelse av farefullt arbeid skal det gjennomføres en SJA. Dette kan være arbeid som, men ikke begrenset til:  

 • Varme arbeider 
 • Arbeid med farlige stoffer / kjemikalier 
 • Tunge løfte utover vanlige løft hos PDS Mecan 
 • Løft med bruk av midlertidige løfteanordninger 
 • Arbeid på maskiner i drift 
 • Arbeid i høyden 
 • Arbeid i el.skap m/ 400V spenning 

SJA skal også brukes hvis det skal utføres arbeid som er ukjent for èn eller flere av de utførende. 

Personlig verneutstyr

Følgende personlig verneutstyr skal benyttes: 

 • Vernetøy (tilpasset oppdraget som skal utføres) 
 • Vernesko 
 • Hjelm 
 • Vernebriller (v/ sliping skal tette briller brukes) 
 • Hørselsvern skal være tilgjengelig, og benyttes i påbudte soner 

Bedriftens forpliktelse

Firma og utførende personell som nevnt nedenfor forplikter seg til å arbeide etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriftens bestemmelser, og er å anse som et eget verneområde av PDS Mecan AS under anleggstiden.  

Leverandøren skal sørge for sikring, slik at ansatte, bygninger og utstyr som tilhører PDS Mecan AS ikke blir utsatt for farlige forhold. 

Videre skal leverandøren følge de instrukser som blir gitt om ferdsel og bruk av fasiliteter hos PDS Mecan, og gjøre seg kjent med skilting og oppslag. 

Skjema

Trykk på knapp nedenfor for å komme til skjema for arbeid- og entringstillatelse. Skjemaet må fylles ut før arbeidet starter.

PDS Mecan søker lærlinger

PDS Mecan søker nye lærlinger

Om PDS Mecan AS

PDS Mecan er en del av PDS Gruppen hvor vi har ulike miljøer innen ingeniørtjenester, fabrikasjon, arkitektur og animasjon. Alle selskapene innehar faglig bredde og spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder. Selskapene samarbeider tett i prosjekter og kan skreddersy totalløsninger til våre kunder på tvers av våre selskaper. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering og fabrikasjon. PDS Gruppen med sine selskaper og utleide konsulenter teller i dag ca. 160 ansatte.

PDS Mecan har siden 1987 vært en solid løsningsleverandør i Rogaland. Vi leverer komplette løsninger til industrien, med hovedvekt på offshore, subsea, marine, oppdrett og prosessindustri. Vi kan levere hele tjenestespekteret innen tilvirkning og vedlikehold. Hele prosessen – fra engineering til prosjektledelse, sveising, industrirørlegging, maskinering, mekanisk sammenstilling, testing og dokumentasjon. Vi har etablert oss på et stort industriområde på Husøy, hvor vi har tre produksjonshaller og et betydelig uteområde. Totalt er vi 40 ansatte i selskapet, og omsetning i 2020 var 62 mill.

Er du vår neste lærling?

I PDS Mecan tar vi hvert år inn nye lærlinger. Vi har hatt en satsing over flere år, og ligger over vårt eget krav om en lærlingandel på over 10%.

Et godt arbeidsmiljø er enormt viktig for oss. Det gode samholdet, og lagfølelsen vi har hos oss har helt klart vært en suksessfaktor for vår vekst. Vi setter høye krav til lærlingene som skal bli en del av vårt lag. De rette kandidatene vil få muligheten til å få kontinuerlig oppfølging og opplærling av dyktige fagfolk. Etter læreperioden hos PDS Mecan skal man ikke bare kunne bestå en fagprøve, men også kunne utføre et skikkelig stykke håndtverk, av ypperste kvalitet.

Vi tar inn lærlinger gjennom vårt opplærlingskontor Opptek.no.
I 2021 tar vi inn lærlinger til to av våre avdelinger: Maskinering- og Plate- & sveiseavdeling.
Alle lærlinger får en mentor som gir deg nødvendig støtte i læretiden.
Lærekontrakten har en tidsbegrenset varighet på 2 år.

Fagområder

Vi rekrutterer lærlinger innen følgende fagområder: 

    • CNC/ Maskinering

    • Industrirørlegging

    • Sveis

Søknad gjøres via søklæreplass.no. Gå direkte til søknadsregistrering ved å klikke på knappene nedenfor.
Vil du søke på flere av stillingene må du legge inn egen søknad for hver enkelt stillingsannonse

Søknadene vurderes fortløpende.
Søknadsfrist: 15. mars

Smittevern

Spørreskjema besøkende og innleide til PDS Mecan AS

På bakgrunn av smittesituasjonen med Covid-19 har PDS Mecan AS besluttet at alle besøkende og innleide til selskapets lokaliteter på Husøy må besvare spørreskjema før ankomst. Skjemaet må fylles ut for hvert enkelt besøk/oppdrag. 

Smittevernregler for besøkende:

  • Besøk skal som utgangspunkt begrenses så langt som mulig, forutsatt at det er driftsmessig forsvarlig.
  • Alle besøkende skal registrere seg i resepsjonen i Bygg A ved ankomst.
  • Alle besøkende skal som et minimum følge FHI sine til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger.
  • Dersom du er syk, skal du ikke komme på besøk.
  • Håndvask eller bruk av håndsprit skal gjennomføres ved ankomst.
  • Hold minst 1 meters avstand til andre.
  • Munnbind skal benyttes under hele besøket.

PDS Mecan AS er svært opptatt av å redusere smittefaren mot vår drift, for å sikre personell, drift og kontinuerlige leveranser til våre kunder. Vi vil derfor gjøre vårt ytterste for å unngå at smitte bringes inn på vårt område, og at vårt personell blir rammet eller indisponert grunnet Covid-19.

Vi henstiller på det sterkeste at alle som besvarer dette skjemaet om å gjøre det samvittighetsfullt og at man er innstilt på å ta de nødvendige forholdsregler før man ankommer, og underveis i besøk/arbeid på vårt område.

Bli med på laget vårt

Bli med på laget vårt
Bli med på laget vårt

PDS Protek AS er en del av PDS Gruppen hvor har vi ulike miljøer innen ingeniørtjenester, mekanisk, arkitekt og animasjon. Alle selskapene innehar faglig bredde og spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder, og vi samarbeider tett i prosjekter og kan skreddersy totalløsninger til våre kunder på tvers av våre selskaper. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer.

PDS Protek AS er en nasjonal leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere utfører komplekse oppgaver for kunder og vi bruker moderne design- og analyseverktøy. Vi dekker mange fagdisipliner og oppgaver innen prosjektledelse og gjennomføring. PDS Protek har i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter gjennom vår konsulent- og in-house seksjon. PDS Protek AS er ISO 9001:2015 sertifisert.

PDS Protek søker Prosjektledere og Prosjektingeniører

Vi søker deg som:

 • er selvstendig, strukturert og opptatt av å levere høy kvalitet 
 • evner å prestere under press i en travel hverdag
 • er nytenkende og tar initiativ
 • har Bachelor/Master (rør/struktur eller elektro/instrument) og gjerne erfaring fra industri / olje og gass
 • har kjennskap til relevante prosjekteringsverktøy.
 • er teknisk og praktisk anlagt
 • har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Arbeidssted: 247 Bygget – Haugesund

Søknadsfrist:  20. januar 

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Roald A. Haraldseide, Engineeringsleder, 969 40 154 / roald.haraldseide@pdsgruppen.no  
eller
Kjell Erik Kleveland, Administrerende Direktør, 951 92 124 /
kjell-erik.kleveland@pdsgruppen.no 

Søk via våre finn-annonse: