Kundeundersøkelse 2022 – PDS Mecan

Kundeundersøkelse - PDS Mecan

Som et ledd i PDS Mecan sitt kontinuerlige arbeid for å bli en bedre samarbeidspartner for våre kunder, håper vi at du kan avse noen få minutter til vår årlige Kundeundersøkelse.

Trykk på knappen for å starte undersøkelsen

Dine tilbakemeldinger vil være meget nyttige med tanke på hvordan vi i PDS Mecan kan forbedre oss som leverandør og samarbeidspartner.

Dersom du mener at du ikke er den riktige personen i bedriften til å svare på undersøkelsen, ber vi deg sende henvendelsen videre til den personen du mener har best forutsetninger.

Hvis du har noen spørsmål om undersøkelsen er det bare til sende en e-post til post.pdsmecan@pdsgruppen.no

Vi setter stor pris på din tilbakemelding innen 1. mars.

På forhånd tusen takk!

Søker flere dyktige hoder

PDS Protek søker flere dyktige hoder

Ingeniører og prosjektledere

Grunnet økt aktivitet søker vi etter flere medarbeidere innen flere områder.

Vi søker ingeniører med relevant utdanning og minimum 5 års erfaring. 
Vi ønsker å stryrke oss innen ulike fag og søker bl.a. etter:

 • Prosjektleder
 • Strukturingeniør
 • Piping ingeniør
 • Mekanisk ingeniør
 • Prosessingeniør

Du vil ha ansvar for leveranser i egen rolle og arbeide i tverrfaglige team. Vi har et høyt aktivitetsnivå og har mange spennende prosjekter foran oss.

Vi søker deg som

 • er selvstendig og strukturert og er opptatt av å levere høy kvalitet.
 • evner å prestere under press i en travel hverdag
 • har gode kommunikasjonsevner.

Evt. spørsmål kan rettes til Trine Halsnes, Avdelings- /Prosjektleder; 456 60 406

Arbeidssted: 247-bygget, Haugesund

Søknadsfrist: Snarest

PDS Protek

PDS Protek er en del av PDS Gruppen. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering, maskinering og mekanisk sammenstilling samt visualisering av tekniske løsninger og ideer.

PDS Protek AS er en nasjonal leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere utfører komplekse oppgaver for kunder og vi bruker moderne design- og ananlyseverktøy. Vi dekker mange fagdisipliner og oppgaver innen prosjektledelse og gjennomføring.

PDS Protek at i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter.

Arbeids- og entringstillatelse

Arbeids- og entringstillatelse - PDS Mecan

Alt eksternt personell som skal utføre kortvarige oppdrag (inntil 5 dager) for PDS Mecan skal gjennomgå, forstå og akseptere sikkerhetsinformasjonen som angitt på denne side. I tillegg skal det fylles ut arbeids- og entringstillatelse som nettskjema før arbeidet starter. 

Arbeid kan ikke startes før man har fått kvittering på godkjent arbeid- og entringstillatelse. Kvittering skal være tilgjengelig for kontroll gjennom hele arbeidsperioden

Beredskapsplan

Ved alle utganger er det oppslag med varslingsplan og orienteringsplan. Gjør deg kjent med disse for det aktuelle området. 

Opprydning/Avfall

Underveis, og etter utført jobb skal det ryddes på arbeidsstedet. Avfall sorteres og kastes i konteinere iht. oppslått avfallsplan. 

Eventuelt lånt verktøy og utstyr henges på plass. 

Man skal alltid koste/støvsuge/vaske bort smuss som har kommet frem til under arbeid. 

Parkering

Parkering skal så langt det lar seg gjøre skje på oppmerkede plasser. Man skal alltid rygge inn. 

Under på- og avlessing av utstyr kan parkering skje ved inngangspartiene, men må ikke plasseres til hinder for andre. 

Sikker Jobb Analyse

Ved utførelse av farefullt arbeid skal det gjennomføres en SJA. Dette kan være arbeid som, men ikke begrenset til:  

 • Varme arbeider 
 • Arbeid med farlige stoffer / kjemikalier 
 • Tunge løfte utover vanlige løft hos PDS Mecan 
 • Løft med bruk av midlertidige løfteanordninger 
 • Arbeid på maskiner i drift 
 • Arbeid i høyden 
 • Arbeid i el.skap m/ 400V spenning 

SJA skal også brukes hvis det skal utføres arbeid som er ukjent for èn eller flere av de utførende. 

Personlig verneutstyr

Følgende personlig verneutstyr skal benyttes: 

 • Vernetøy (tilpasset oppdraget som skal utføres) 
 • Vernesko 
 • Hjelm 
 • Vernebriller (v/ sliping skal tette briller brukes) 
 • Hørselsvern skal være tilgjengelig, og benyttes i påbudte soner 

Bedriftens forpliktelse

Firma og utførende personell som nevnt nedenfor forplikter seg til å arbeide etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriftens bestemmelser, og er å anse som et eget verneområde av PDS Mecan AS under anleggstiden.  

Leverandøren skal sørge for sikring, slik at ansatte, bygninger og utstyr som tilhører PDS Mecan AS ikke blir utsatt for farlige forhold. 

Videre skal leverandøren følge de instrukser som blir gitt om ferdsel og bruk av fasiliteter hos PDS Mecan, og gjøre seg kjent med skilting og oppslag. 

Skjema

Trykk på knapp nedenfor for å komme til skjema for arbeid- og entringstillatelse. Skjemaet må fylles ut før arbeidet starter.

PDS Mecan søker lærlinger

PDS Mecan søker nye lærlinger

Om PDS Mecan AS

PDS Mecan er en del av PDS Gruppen hvor vi har ulike miljøer innen ingeniørtjenester, fabrikasjon, arkitektur og animasjon. Alle selskapene innehar faglig bredde og spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder. Selskapene samarbeider tett i prosjekter og kan skreddersy totalløsninger til våre kunder på tvers av våre selskaper. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering og fabrikasjon. PDS Gruppen med sine selskaper og utleide konsulenter teller i dag ca. 160 ansatte.

PDS Mecan har siden 1987 vært en solid løsningsleverandør i Rogaland. Vi leverer komplette løsninger til industrien, med hovedvekt på offshore, subsea, marine, oppdrett og prosessindustri. Vi kan levere hele tjenestespekteret innen tilvirkning og vedlikehold. Hele prosessen – fra engineering til prosjektledelse, sveising, industrirørlegging, maskinering, mekanisk sammenstilling, testing og dokumentasjon. Vi har etablert oss på et stort industriområde på Husøy, hvor vi har tre produksjonshaller og et betydelig uteområde. Totalt er vi 40 ansatte i selskapet, og omsetning i 2020 var 62 mill.

Er du vår neste lærling?

I PDS Mecan tar vi hvert år inn nye lærlinger. Vi har hatt en satsing over flere år, og ligger over vårt eget krav om en lærlingandel på over 10%.

Et godt arbeidsmiljø er enormt viktig for oss. Det gode samholdet, og lagfølelsen vi har hos oss har helt klart vært en suksessfaktor for vår vekst. Vi setter høye krav til lærlingene som skal bli en del av vårt lag. De rette kandidatene vil få muligheten til å få kontinuerlig oppfølging og opplærling av dyktige fagfolk. Etter læreperioden hos PDS Mecan skal man ikke bare kunne bestå en fagprøve, men også kunne utføre et skikkelig stykke håndtverk, av ypperste kvalitet.

Vi tar inn lærlinger gjennom vårt opplærlingskontor Opptek.no.
I 2021 tar vi inn lærlinger til to av våre avdelinger: Maskinering- og Plate- & sveiseavdeling.
Alle lærlinger får en mentor som gir deg nødvendig støtte i læretiden.
Lærekontrakten har en tidsbegrenset varighet på 2 år.

Fagområder

Vi rekrutterer lærlinger innen følgende fagområder: 

    • CNC/ Maskinering

    • Industrirørlegging

    • Sveis

Søknad gjøres via søklæreplass.no. Gå direkte til søknadsregistrering ved å klikke på knappene nedenfor.
Vil du søke på flere av stillingene må du legge inn egen søknad for hver enkelt stillingsannonse

Søknadene vurderes fortløpende.
Søknadsfrist: 15. mars

Ledig stilling – Fagansvarlig RIB | Stavanger

Fagansvarlig RIB - Rådgivende Ingeniør Bygg

Stavanger

PDS Arkitekt har de siste årene bygget opp et miljø med høy faglig kompetanse innenfor konstruksjonssikkerhet, sist synliggjort gjennom tildeling av Hvedingkvartale P-hus i Harstad, Hotel Norge i Bergen, Dupont Nutritions fabrikker Karmøy og en rekke større og mindre prosjekter rundt i landet. Målet er å vokse faglig og kommersielt i flere geografiske markedsområder.

Vi søker en fagansvarlig RIB for vårt kontor i Stavanger. Den rette kandidaten får lede selskapets fagmiljø innen konstruksjonssikkerhet betong/stål og bidra til å utvikle samarbeid på tvers av fagdisipliner og regioner.

Ansvarsområder

 • Prosjektering av bygg med selvstendig ansvar for nøkkelkunder
 • Følge opp prosjekter med prosjektledelse/prosjekteringsledelse
 • Faglig veiledning av bemanning, planlegge ressursbehov
 • Tilrettelegge for kompetanseutviling

Nøkkelkvalifikasjoner

 • Ingeniør/Sivilingeniør med minimum 5 års erfaring i prosjektering av store bygg
 • Erfaring ed å lede tverrfaglige prosjekteringsgrupper med alle fagdisipliner
 • Evne til å spille alle rundt deg gode – både kollegaer og samarbeidspartnere
 • Liker rollen som pådriver og initiativtaker
 • Erfaring med Autodesk Revit er nødvendig
 • Erfaring med Fem-design, Autodesk Robot eller tilsvarende
 • Erfaring med BIM i tverrfaglig prosjektering

Vi ønsker en leder med faglig engasjement og gode kommunikasjonsenvner. Du har kjennskap til markedet og er en relasjonsbygger. Du har erfaring og kompetanse på gjennomføring av prosjekter og samvittighetsfull oppfølging av kunder.

Kontakt Administrerende Direktør Glenn Kolberg, glenn.kolberg@pdsgruppen.no, mobil: 480 50 035 for eventuelle spørsmål.

Søknadsfrist: Snarest

Smittevern

Spørreskjema besøkende og innleide til PDS Mecan AS

På bakgrunn av smittesituasjonen med Covid-19 har PDS Mecan AS besluttet at alle besøkende og innleide til selskapets lokaliteter på Husøy må besvare spørreskjema før ankomst. Skjemaet må fylles ut for hvert enkelt besøk/oppdrag. 

Smittevernregler for besøkende:

  • Besøk skal som utgangspunkt begrenses så langt som mulig, forutsatt at det er driftsmessig forsvarlig.
  • Alle besøkende skal registrere seg i resepsjonen i Bygg A ved ankomst.
  • Alle besøkende skal som et minimum følge FHI sine til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger.
  • Dersom du er syk, skal du ikke komme på besøk.
  • Håndvask eller bruk av håndsprit skal gjennomføres ved ankomst.
  • Hold minst 1 meters avstand til andre.
  • Munnbind skal benyttes under hele besøket.

PDS Mecan AS er svært opptatt av å redusere smittefaren mot vår drift, for å sikre personell, drift og kontinuerlige leveranser til våre kunder. Vi vil derfor gjøre vårt ytterste for å unngå at smitte bringes inn på vårt område, og at vårt personell blir rammet eller indisponert grunnet Covid-19.

Vi henstiller på det sterkeste at alle som besvarer dette skjemaet om å gjøre det samvittighetsfullt og at man er innstilt på å ta de nødvendige forholdsregler før man ankommer, og underveis i besøk/arbeid på vårt område.

Ledig stilling Rådgiver Byggesak

PDS Arkitekt AS er en del av PDS Gruppen som leverer tjenester til bygg og anlegg, landbasert industri, akvakultur og prosessanlegg olje og gass. Selskapene har ulike fagmiljøer med spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder. Alle selskapene utfyller hverandre slik at synergier optimaliseres og PDS Gruppen er i stand til å levere komplette prosjekter fra A til Å. Ved hjelp av over 170 medarbeidere tilbyr selskapet tverrfaglig rådgivning innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer. PDS Gruppen ble etablert i 1991 og er ett av Rogalands største privateide rådgivermiljø.

 PDS Arkitekt AS leverer tjenester innenfor arkitekturprosjektering, byggteknisk rådgivning konstruksjonssikkerhet, 3D visualisering, byggesak, og arealplanlegging. Fra vårt hovedkontor i 24/7 Bygget Haugesund utfører vi prosjekter over hele Norge og Skandinavia til private, profesjonelle og offentlige kunder.

RÅDGIVER BYGGESAK

Vi skal styrke vårt byggesaksteam og leter etter deg som har erfaring med byggesak og planarbeid. Som rådgiver vil du bli en del av ett fagorientert miljø med fokus på å ivareta myndighetskrav og kundenes behov. Rollen medfører ansvar og evne til samarbeid i tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Gode kommunikasjonsferdigheter vil vektlegges.

PDS Arkitekt har de siste årene bygget opp et fagteam med høy kompetanse innenfor byggesak og planarbeid.  Fagteamet følger opp flere hundre saker over hele Norge som involverer private og profesjonelle kunder, og en rekke kommuner, fylker, arbeidstilsynet og andre myndigheter. Målet er å vokse både faglig og kommersielt i våre geografiske markedsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide søknader og oppfølging av saker til ferdigattest
 • Fungere som ressurs for kunder og i prosjektgrupper
 • Foreslå forbedringstiltak og utvikle fagteamet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra høyskole/universitet
 • Erfaring med byggesaksarbeid (min. 3 år) gjerne også planprosesser.
 • God kjennskap til Plan og Bygningsloven, Byggesaksforskriften og TEK.
 • Gode IT-ferdigheter og interesse for effektiv samhandling i skyen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig. Evne til å skape god dialog  er vesentlig for å lykkes i rollen.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser (inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger)
 • Viktig ansvarsrolle i kompetansebedrift, samt mulighet for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver, dedikerte kolleger og et inkluderende arbeidsmiljø

Eventuelle spørsmål kan rettes til Glenn Kolberg, Adm.Direktør, mobil 480 50 035

Søknadsfrist: Snarest

Bli med på laget vårt

Bli med på laget vårt
Bli med på laget vårt

PDS Protek AS er en del av PDS Gruppen hvor har vi ulike miljøer innen ingeniørtjenester, mekanisk, arkitekt og animasjon. Alle selskapene innehar faglig bredde og spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder, og vi samarbeider tett i prosjekter og kan skreddersy totalløsninger til våre kunder på tvers av våre selskaper. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer.

PDS Protek AS er en nasjonal leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere utfører komplekse oppgaver for kunder og vi bruker moderne design- og analyseverktøy. Vi dekker mange fagdisipliner og oppgaver innen prosjektledelse og gjennomføring. PDS Protek har i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter gjennom vår konsulent- og in-house seksjon. PDS Protek AS er ISO 9001:2015 sertifisert.

PDS Protek søker Prosjektledere og Prosjektingeniører

Vi søker deg som:

 • er selvstendig, strukturert og opptatt av å levere høy kvalitet 
 • evner å prestere under press i en travel hverdag
 • er nytenkende og tar initiativ
 • har Bachelor/Master (rør/struktur eller elektro/instrument) og gjerne erfaring fra industri / olje og gass
 • har kjennskap til relevante prosjekteringsverktøy.
 • er teknisk og praktisk anlagt
 • har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Arbeidssted: 247 Bygget – Haugesund

Søknadsfrist:  20. januar 

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Roald A. Haraldseide, Engineeringsleder, 969 40 154 / roald.haraldseide@pdsgruppen.no  
eller
Kjell Erik Kleveland, Administrerende Direktør, 951 92 124 /
kjell-erik.kleveland@pdsgruppen.no 

Søk via våre finn-annonse:

Ledig lederstilling Arkitektur

PDS Arkitekt AS er en del av PDS Gruppen hvor vi har ulike miljøer innen ingeniørtjenester, fabrikasjon, arkitektur og animasjon. Alle selskapene innehar faglig bredde og spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder, og vi samarbeider tett i prosjekter og kan skreddersy totalløsninger til våre kunder på tvers av våre selskaper. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer.

PDS Arkitekt AS har sentralgodkjenning innenfor sine fagområder. Vi leverer tjenester innenfor arkitekturprosjektering, konstruksjonsteknikk, 3D, BIM, byggesak, arealplanlegging, tekniske planer, tilbud, studier, samt prosjekt- og byggesøknader og har prosjekter over hele Norge og Skandinavia. PDS Arkitekt AS er ISO 9001:2015 sertifisert.

PDS Arkitekt søker leder innen fagområdet ARKITEKTUR

PDS Arkitekt har de siste årene bygget opp et miljø med høy faglig kompetanse innenfor arkitekturprosjektering, sist synliggjort gjennom tildeling av Hvedingkvartalet i Harstad, rammeavtaler med flere kommuner i Rogaland og Rekom group i København. Målet er å vokse både faglig og kommersielt i våre geografiske markedsområder.

Vedkommende skal lede fagmiljøet innen arkitektur og bidra til å utvikle samarbeid på tvers av fagdisipliner.

Ansvarsområder 

 • Gjennomføre markedsarbeid og ta ansvar for nøkkelkunder
 • Følge opp prosjekter med prosjektledelse/prosjekteringsledelse
 • Faglig veiledning av bemanning, planlegge ressursbehov
 • Tilrettelegge for kompetanseutvikling

 Nøkkelkvalifikasjoner 

 • Arkitekt/sivilarkitekt med erfaring fra arkitekturprosjektering / rådgivning
 • Erfaring fra lederroller, trives med ledelse
 • Gode kommunikasjonsevner,
 • Liker rollen som pådriver og initiativtaker
 • Erfaring med Autodesk Revit er en fordel

Vi ønsker oss en leder med stort faglig engasjement og gode kommunikasjonsevner. Du har god kjennskap til markedet og er en sterk relasjonsbygger. Du har erfaring og kompetanse på gjennomføring av prosjekter, samt koordinering av ressursene på et arkitektkontor.

Arbeidssted: 24/7 Bygget – Haugesund

Kontakt Administrerende direktør Glenn Kolberg, glenn.kolberg@pdsgruppen.no tel: 480 50 035 for eventuelle spørsmål.

Søknadsfrist: Snarest

PDS Arkitekt