DuPont

DuPont er en av kundene hvor vi utfører studier fra tidligfase til ferdig gjennomført prosjekt. Prosjekter på anlegget gjennomføres med drift på anlegget, med kun mindre stansperioder. Dette krever god planlegging og et godt samspill med kunden under gjennomføringen. Våre prosjektledere følger prosjektene fra studie til ferdig anlegg.

Kategori

Industri

Arbeid Utført

  • Studier
  • Prosjektledelse
  • Kostoppfølging/plan
  • Beregninger (alle disipliner)