Energi-gjenvinningsanlegg | IVAR/ Lyse

IVAR-anlegget på Forus er et av de mest effektive forbrenningsanleggene i Europa. Forbrenningsovnen opererer med lavt utslipp, og energien fra forbrent avfall gjennvinnes effektivt. Varmt vann, strøm og damp fra prosessen sendes til bedrifter i nabolaget, til Lyse-nettet og til industrien.

Kategori

Industri

Arbeid Utført

  • Studier
  • Kost/Kontrakt
  • Design
  • Analyser
  • Prosess
  • E/I
  • Fabrikasjonstegninger
  • Dokumentasjon