Engasjerte PDS’ere

Ingeniører Uten Grenser i Norge ble etablert i 2011. Det er en ideell organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid. Deres visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse. Organisasjonen har flere lokalavdelinger rundt om i Norge og i 2017 ble avdelingen på Haugalandet etablert.

PDS Gruppen har flere ansatte som er engasjert i organisasjonen Ingeniører uten grenser. To av disse sitter også i styret i lokalforeningen Ingeniører Uten Grenser Haugalandet. Disse er Ådne Lie og Thomas Ødegaard. 
Ådne er leder i foreningen og jobber til daglig som HMS/KS leder i PDS Protek AS. Ådne ble introdusert til foreningen i 2015 av sin far som var engasjert i organisasjonen. Han nevnte for Ådne at Ingeniører Uten Grenser har bruk for den typen kompetanse som han satt på. Ådne engasjerte seg og han sitter i dag som leder i lokalavdelingen på Haugalandet.
Thomas er ansatt i PDS Arkitekt AS og jobber mest med konstruksjonsteknikk. Han har skrevet masteroppgaven sin for Ingeniører Uten Grenser, og etter masteroppgaven ble han videre engasjert i styret.

Prosjekter

Det finnes flere prosjekter man kan engasjere seg i. Lokalavdelingen på Haugalandet er spesielt involvert i solcelle-anlegg til et sykehus i Sierra Leone i Rotifunk prosjektet. Her brukte de tidligere dieselaggregat for å skaffe strøm til de mest nødvendige oppgavene. Denne løsningen hadde begrenset kapasitet og var kostbart. I 2016 engasjerte Ingeniører Uten Grenser seg i planlegging og prosjektering av solcellepanel som vil være en god og stabil strømtilførsel til sykehuset.

Her er solcellepanelene installert. Foto er lånt fra rotifunk.no

Ådne er engasjert i dette prosjektet og neste fase i prosjektet er å utvide anlegget og etter hvert oppgradere det elektriske anlegget. De skal nå kartlegge hvilke apparater som trenger strøm døgnet rundt og hvor de eventuelt kan spare strøm. Neste steg er å sikre at anlegget er stort nok til å håndtere det mest nødvendige døgnet rundt som f.eks. strøm til blodbank og respiratorer.

Det er varierende hvor mye tid man bruker i prosjektet. Ådne som er engasjert både i styret og i et prosjekt bruker noen timer i løpet av en uke. De skal også koordinere sitt arbeid med Ingeniører Uten Grenser Norge som håndterer utsending av ingeniører til Sierra Leone.

Thomas vært med på et prosjekt som var et samarbeid med FORUT, som var bygging av barneskoler og barnesykehus i Nepal. Norske skoler og norske barnehager har samlet inn penger til dette prosjektet som startet etter det store jordskjelvet i 2015. Her var han med og gjorde vurdering av tomter for barneskoler i ulendte strøk. Han tilbrakte da to uker i Nepal. Da var det meste av området som Thomas besøkte nesten helt ruinert. Det var satt opp mange midlertidige skolebygg som etter hvert har blitt mer eller mindre permanente. Dette var et stort prosjekt for å få løftet standarden fra blikkskur til gode skolebygg. Tiden Thomas tilbrakte i Nepal gikk til besøk på barneskoler og befaring av tomter og han lagde rapporter om det som var bra og det som var dårlig og trengte sikring. I prosjektet jobbet han sammen med to geoteknikere fra Oslo fra Norsk Geotekniske Institutt.

Hvem passer Ingeniører Uten Grenser for?

Det er mange prosjekter som går kontinuerlig i organisasjonen, og alle typer ingeniører kan engasjere seg. Man trenger ikke nødvendigvis å være ingeniør heller. På Rotifunk-prosjektet med solcellepanel, trenger de f.eks. elektropersonell med fagbrev innen elektro for veiledning og kvalitetssikring av utført arbeid. De bruker lokale selskaper for selve utførelsen av prosjektene, mens organisasjonen kvalitetssikrer og bistår på den måten for å gjennomføre prosjektene. Det er viktig å levere fra seg løsninger som kan brukes og vedlikeholdes lokalt. For de som påtar seg prosjekter som innebærer reising til prosjektstedet, reiser normalt ingeniørene i sin fritid og får støtte til reise fra Ingeniører Uten Grenser, mens oppholdet betales av oppdragsgiver.

Organisasjonen har også et tilbud som de kaller «Master med mening». Dette har Thomas gjort. Han skrev sin masteroppgave om et sykehus i Nepal. Dette var en evaluering av bæresystemet med tanke på jordskjelv på planlagt bygg. Det var allerede gjort et godt stykke arbeid, så Thomas skulle ta kvalitetssikring av konstruksjonen og hvordan sykehuset ville tåle et eventuelt jordskjelv og hva som kunne gjøres bedre får å unngå store skader.

Bedrifter kan også være samarbeidspartnere. Det finnes flere måter bedrifter kan engasjere seg. En hovedsponsor har en ordning om betalt permisjon for slike reiser. Andre sponsorer gir ubetalt permisjon til sine ansatte for eventuelle reiser.

De er alltid på jakt etter nye medlemmer. Det er en lav kontingent og man får mulighet til å bli med å levere tekniske løsninger rundt om i verden. Lokalforeningen har ca 30 medlemmer. De har medlemsmøter med workshops og foredrag. Les mer om lokalavdelingen her: https://www.facebook.com/iughaugalandet/.

PDS gruppen ser på Ingeniører Uten Grenser som en meget relevant organisasjon med en viktig visjon. 
– Vi støtter at våre ansatte engasjerer seg i deres arbeid og ser nytten av at de på denne måten tilegner seg viktig og relevant kunnskap som vi har nytte og glede av i hele PDS Gruppen, sier konsernsjef Terje Øverland.