Equinor K-lab

Kategori

Olje & gassmiljø

Vi har siden 2013 hatt en rammeavtale på V&M hos K-lab, Kårstø. Her er vi totalleverandør fra studiefase gjennom detaljprosjektering, prefabrikasjon, installasjon, igangkjøring og dokumentasjon. Sammen med vår partner Mecan og underleverandører løser vi alt fra små hasteoppdrag til større flerårige prosjekter.

«PDS Protek har siden 2013 hatt en V&M avtale med oss på K-Lab. Sammen med partnere har de vist at de har gjennomføringsevne og vilje til å få til gode prosjekter i tett samarbeid med oss i Equinor.» Leder, K-lab.

Foto: Markus-Johansson-Bitmap2FStatoil-Bitmap-AS-Statoil-Kårstø-