Eramet, Sauda

Kategori

Industri

Arbeid Utført

  • Studier
  • Design & Utvikling
  • 3D Koordinator
  • Analyser
  • Fabrikasjonstegninger
  • Tekniske beskrivelser
  • Opplæring

Eramet i Sauda har vært en kunde av oss i over 20 år. Her har vi levert prosjektering og prosjektledelse i stor grad på prosessanlegg og kjølesystemer. Tett samarbeid med prosjekt- og driftsavdelingene resulterer i gode prosjekter. Flere av kjølesystemene har vært komplekse og hatt integrering med eksisterende anlegg. Driften er 24/7 og gjør at spesielle hensyn må tas i prosjektgjennomføringen.

Fra prosjektene