Film til AquaNor messen 2017

Filmen om Aquafarm Equipment sin semi-lukkede oppdrettsmerd ble laget i forbindelse med Aqua Nor messen i Trondheim 2017. Filmen skulle vise hvilke resultater og effekter oppdrettsmerden har hatt siden oppstarten i 2013. I tillegg la vi inn bilder av det kommende anlegget. I filmen ligger også den første animasjonen vi gjorde for Aquafarm, av verdens største semi-lukkede oppdrettmerd i GRP, Neptun
Lakselus, forurensing, medisinering og høy dødelighet er en utfordring i konvensjonelle merder. Denne filmen viser at disse problemene nærmest er fraværende og at fiskehelsen er kraftig forbedret.

3D Norway har også laget selskapets nettsider.

Kategori

Akvakultur

Arbeid Utført

  • Storyboard
  • 3D Animasjon
  • 3D Koordinator
  • Teksting