Fredrikshald Brygge

Oppdraget fra Norske Helsehus var tydelig. Lag en flott 3D visualisering om hvordan dette området, kalt Tyska, i Halden kan bli.

Ved hjelp av drone fikk vi vist i hvilket område av Halden dette området ligger og ved hjelp compositing la vi vår 3D animerte modell inn på originalfilmen. På et punkt i filmen går vi over i ren 3D animert versjon, og flyr gjennom bygningene. Det gir en god effekt og et godt inntrykk på hvordan denne bydelen blir.

Utfordringen vi stod overfor i denne produksjonen var at vi ikke hadde markører på området pga. dårlig fremkommelighet. Markører vil hjelpe animatørene å «holde» modellen på plass i bildet. Det betydde at vi manuelt måtte «holde» modellen på plass, en lærerik prosess for vårt produksjonsteam. Men resultatet ble utmerket og har blitt vår merkevare på hvordan vi, selv på vanskelige områder, kan lage store produksjoner.

Kategori

Eiendom

Arbeid Utført

  • Drone
  • Manus
  • Script
  • Storyboard
  • Design
  • 3D Animasjon
  • Compositing
  • Musikk