God ressurs med stort nettverk

PDS Protek har over 20 ingeniører med lang og variert erfaring. For å møte behovet i markedet jobber vi med å utvide staben vår ytterligere. En del nyansettelser har allerede gjort, og  Odd-Bjørn Sandslett er den som nylig ble ansatt.

Odd-Bjørn har bred erfaring og har de siste årene jobbet som Prosjektleder, Kundekonsulent og koordinator hos ulike bedrifter på Haugalandet. I desember i fjor gikk han fra en stilling hos Bilfinger og begynte i stilling som Prosjektleder hos PDS Protek. Han vil jobbe en del mot nye kunder og styre ulike prosjekter. Han er godt i gang og gleder seg til fortsettelsen.

– Odd-Bjørn er en viktig ressurs for PDS Protek. Men den erfaringen han har fra prosessindustrien, og med sitt store nettverk, vil han være en meget god ressurs mot dette markedet, sier Adm. Direktør Kjell Erik Kleveland, som er glad for å få Odd-Bjørn på laget.

Odd-Bjørn Sandslett
Prosjektleder
Telefon: 913 02 104