Hvedingkvartalet Harstad

Sentral beliggenhet av parkeringshus gjør bruk av byen mer attraktivt. Det bidrar til levedyktighet for handel og næring i sentrum og skaper god stedsutvikling

Hvedingkvartalet ligger i sentrum av Harstad by og inneholder flere bygninger som ikke lengre tjener sin opprinnelige funksjon. For å styrke handel og aktivitet i sentrum har kommunen besluttet å bygge ett moderne P-hus i umiddelbar nærhet til handel og kulturtilbud. Prosjektet bidrar til en betydelig estetisk oppgradering av området mellom rådhuset og gågaten som er nøkkelfunksjoner i byen. Harstad oppnår med prosjektet viktig byfornyelse, tilgjengeligheten til sentrum forbedres, og det skapes økt aktivitet.

Harstad kommune valgte Hvedingkvartalet i konkuranse med andre konsept høsten 2018, utvikling av konseptet pågår med byggestart i 2019. Forstudiet tok 1 1/2 år og inkluderte en rekke analyser som Lokalisering, Adkomst og Byfornyelse. Bygget er ett kombinasjonsbygg med næringsarealer på gateplan, parkeringshus og leiligheter som totalt gir bærekraftig utnyttelse av kvartalet.

Utbygger er Arctic Eiendom som eier flere bygg i Harstad inkludert Bysenteret. PEAB er totalentreprenør, PDS Arkitekt har ansvar for all prosjektering og konstruksjonsikkerhet. Ansvarlig arkitekt og prosjektering er Kjersti Moen Fagerheim og Ronny Tollaksen. 

Kategori

Arealplan, Bolig, Næring, Publikum

Arbeid Utført

  • Byfornyelse
  • Forstudier
  • Arkitekturprosjektering
  • Regueringsplan
  • Ansvarlig Søker
  • Konstruksjonsikkerhet
  • Bygningsfysikk
  • Brannsikkerhet

Fra prosjektet