Kontakt PDS Arkitekt

Glenn headshot

Glenn Kolberg
Administrerende Direktør
Telefon: 480 50 035

Thorbjørn headshot

Thorbjørn Højgaard
Ing. Arkitektur & Byggeteknikk
Telefon: 969 40 172

john Ola

John Ola Mytting
Arkitekt
Telefon: 969 40 171

Oskar S. Thormodsen
Ingeniør Bygg og Konstruksjonsteknikk
Telefon: 467 46 034

Ewa Dzugaj
Sivilarkitekt
Telefon: 969 40 170

Deltidsansatt under studier

Christoffer O. Hovda
Ingeniør Veg og Arealplan