Kontakt PDS Arkitekt

Glenn headshot

Glenn Kolberg
Administrerende Direktør
Telefon: 480 50 035

Thorbjørn headshot

Thorbjørn Højgaard
Ing. Arkitektur & Byggeteknikk
Telefon: 969 40 172

john Ola

John Ola Mytting
Arkitekt
Telefon: 969 40 171

Oskar S. Thormodsen
Ingeniør Bygg og Konstruksjonsteknikk
Telefon: 467 46 034

Ewa Dzugaj
Sivilarkitekt
Telefon: 969 40 170

PDS'er

Signe Skogseth
Sivilarkitekt
Telefon: 928 06 804

Tom M. Andersson
Rådgiver Byggesak
Telefon: 954 22 625

Martin A. S. Vevatne
Sivilarkitekt
Telefon: 478 62 356

Deltidsansatt under studier

Christoffer O. Hovda
Ingeniør Veg og Arealplan