Kundeundersøkelse - PDS Mecan

Som et ledd i PDS Mecan sitt kontinuerlige arbeid for å bli en bedre samarbeidspartner for våre kunder, håper vi at du kan avse noen få minutter til vår årlige Kundeundersøkelse.

Trykk på knappen for å starte undersøkelsen

Dine tilbakemeldinger vil være meget nyttige med tanke på hvordan vi i PDS Mecan kan forbedre oss som leverandør og samarbeidspartner.

Dersom du mener at du ikke er den riktige personen i bedriften til å svare på undersøkelsen, ber vi deg sende henvendelsen videre til den personen du mener har best forutsetninger.

Hvis du har noen spørsmål om undersøkelsen er det bare til sende en e-post til post.pdsmecan@pdsgruppen.no

Vi setter stor pris på din tilbakemelding innen 1. mars.

På forhånd tusen takk!