Vi søker lærling i Service- og Administrasjonsfaget

Om PDS Mecan

PDS Mecan har siden 1987 vært en solid løsningsleverandør i Rogaland. Vi leverer komplette løsninger til industrien, med hovedvekt på offshore, subsea, marine, oppdrett og prosessindustri. Vi kan levere hele tjenestespekteret innen tilvirkning og vedlikehold. Hele prosessen – fra engineering til prosjektledelse, sveising, industrirørlegging, maskinering, mekanisk sammenstilling, testing og dokumentasjon. Vi har etablert oss på et stort industriområde på Husøy, hvor vi har tre produksjonshaller og et betydelig uteområde. Totalt er vi 40 ansatte i selskapet, og omsetning i 2020 var 62 mill.

Er du vår neste lærling?

I PDS Mecan tar vi hvert år inn nye lærlinger i ulike fag. Vi har hatt en satsing over flere år, og ligger over vårt eget krav om en lærling-andel på over 10%.

Et godt arbeidsmiljø er enormt viktig for oss. Det gode samholdet, og lagfølelsen vi har hos oss har helt klart vært en suksessfaktor for vår vekst. Vi setter høye krav til lærlingene som skal bli en del av vårt lag. De rette kandidatene vil få muligheten til å få kontinuerlig oppfølging og opplærling av dyktige fagfolk.

I 2023 søker vi lærling innenfor service og administrasjonsfaget.

Arbeidsområde

Lærlingen vil gjennom sin lærlingtid erfare hvordan det er å jobbe i en produksjonsbedrift – med alt det administrative dette innebærer. Dette blir en spennende utfordring for vår nye lærling.

Det er læreplan i service- og administrasjonsfaget som legges til grunn for opplæringen.
Du vil delta i det daglige arbeidet og vil få kjennskap til arbeid innen

  • Økonomi
  • HMS
  • Personal
  • Lager- & Logistikk

Hvem ser vi etter?

Vi søker motiverte lærlinger som er strukturerte og selvstendige, og som har gode samarbeidsevner.

Det er flere gode grunner til å være lærling hos oss. Hos oss får du:

  • Allsidig opplæring innen faget i en produksjonsbedrift
  • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
  • Tett oppfølging fra veiledere
  • Trivelige kollegaer i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Lærlinger har gratis medlemskap i en aktiv velferdsklubb