Konsernstab

Terje Øverland
Konsernsjef
Telefon: 951 92 120

Øivind Erland
Forretningsutvikler
Telefon: 480 28 597

Kjersti Thorsen
HR Leder
Telefon: 411 71 717