PDS Arkitekt AS er en del av PDS Gruppen som leverer tjenester til bygg og anlegg, landbasert industri, akvakultur og prosessanlegg olje og gass. Selskapene har ulike fagmiljøer med spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder. Alle selskapene utfyller hverandre slik at synergier optimaliseres og PDS Gruppen er i stand til å levere komplette prosjekter fra A til Å. Ved hjelp av over 170 medarbeidere tilbyr selskapet tverrfaglig rådgivning innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer. PDS Gruppen ble etablert i 1991 og er ett av Rogalands største privateide rådgivermiljø.

 PDS Arkitekt AS leverer tjenester innenfor arkitekturprosjektering, byggteknisk rådgivning konstruksjonssikkerhet, 3D visualisering, byggesak, og arealplanlegging. Fra vårt hovedkontor i 24/7 Bygget Haugesund utfører vi prosjekter over hele Norge og Skandinavia til private, profesjonelle og offentlige kunder.

RÅDGIVER BYGGESAK

Vi skal styrke vårt byggesaksteam og leter etter deg som har erfaring med byggesak og planarbeid. Som rådgiver vil du bli en del av ett fagorientert miljø med fokus på å ivareta myndighetskrav og kundenes behov. Rollen medfører ansvar og evne til samarbeid i tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Gode kommunikasjonsferdigheter vil vektlegges.

PDS Arkitekt har de siste årene bygget opp et fagteam med høy kompetanse innenfor byggesak og planarbeid.  Fagteamet følger opp flere hundre saker over hele Norge som involverer private og profesjonelle kunder, og en rekke kommuner, fylker, arbeidstilsynet og andre myndigheter. Målet er å vokse både faglig og kommersielt i våre geografiske markedsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide søknader og oppfølging av saker til ferdigattest
 • Fungere som ressurs for kunder og i prosjektgrupper
 • Foreslå forbedringstiltak og utvikle fagteamet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra høyskole/universitet
 • Erfaring med byggesaksarbeid (min. 3 år) gjerne også planprosesser.
 • God kjennskap til Plan og Bygningsloven, Byggesaksforskriften og TEK.
 • Gode IT-ferdigheter og interesse for effektiv samhandling i skyen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig. Evne til å skape god dialog  er vesentlig for å lykkes i rollen.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser (inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger)
 • Viktig ansvarsrolle i kompetansebedrift, samt mulighet for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver, dedikerte kolleger og et inkluderende arbeidsmiljø

Eventuelle spørsmål kan rettes til Glenn Kolberg, Adm.Direktør, mobil 480 50 035

Søknadsfrist: Snarest