Lukket oppdrettsmerd | Aquafarm Equipment

Denne oppdrettsmerden er en av verdens største i sitt slag. En av dem ligger i Skånevik og har et volum på 21.000 m3. Merden er produsert i armert glassfiber (GRP).Merden er lukket og henter vann fra 30-40 meter under overflaten. Dette er under lusebeltet, og dermed er det ikke behov for kjemisk avlusing av fisken. Forrester og avfall fra fisken samles og gjennvinnes

Kategori

Havbruk

Arbeid Utført

  • Design
  • Analyser
  • Løfteberegninger
  • Fab. tegninger
  • Kost & Kontrakt
  • Innkjøp
  • Byggeoppfølging
  • Dokumentasjon