Modulært Biogass anlegg

Denne 3D filmen viser Green Gass sitt modulære biogassanlegg, og hvordan organisk avfall omdannes til gass og andre produkter. Animasjonen viser, på en infografisk måte, hvordan anlegget er bygget opp og viser hele prosessen fra a til å.

Og organisk avfall egner seg godt til å lage bioenergi og vil bidra til å erstatte fossilt brennstoff. I tillegg kan anlegget produsere økologisk gjødsel. Anlegget er mobilt og modulbasert og bygges etter kundens preferanse.

Kategori

Olje & Gass

Arbeid Utført

  • Idéutvikling
  • Manus
  • Storyboard
  • Film
  • 3D Animasjon