Nytt bygg og store investeringer for PDS Mecan

Sveiseavdelingen til PDS Mecan skal flytte fra leide lokaler på Husøyveien 175 og samlokaliseres rett over gaten fra maskineringsavdelingen på Husøy. Bygget som  overtas er et eldre bygg som er totalrenovert og tilpasset vårt behov. Dette vil gi en effektiv produksjonslinje med høye krav til sikkerhet og kvalitet. Fasaden er fornyet på det eksisterende bygget, og det arbeides nå med å sette opp et nytt  tilbygg knyttet til hallen. Tilbygget i to etasjer på totalt 400 m2 skal inneholde kontorer, møterom, garderober og kantine for sveiseavdelingen. Planen er at dette skal stå ferdig i slutten av juli.

Hallen er delt i to, hvor 625 m2  er karbonsveisehall og 250 m2 er rustfri sveisehall. 

Hele prosessen fra ide til ferdig bygg har vært gjennomført med bistand fra søsterselskapet PDS Arkitekt. De har hatt et tverrfaglig team på saken som har bidratt med arkitektur og stål & betong prosjektering, teknisk tegning av ventilasjon, 3D koordinering og byggeledelse.

Det er i tillegg gjort betydelige oppgraderinger innvendig i de to eksisterende hallene. Blant annet er det etablert felles varelager og -mottak og trykktesthall for piping.

Maskineringshallen er innredet på nytt for enda mer strømlinjeformet produksjon. Det er også investert betydelig i ny CNC maskin. Dette er et fem akset maskineringssenter produsert i Tyskland. Dette vil øke kapasitet og effektivitet i produksjonen på maskineringsavdelingen.

Samlokaliseringen og byggeprosessen har gått raskt, og hele organisasjonen har jobbet iherdig for å få dette utført på en smidig måte – slik at produksjonen har gått parallelt uten særlig effektivitetstap. Samarbeidet med vårt søsterfirma PDS Arkitekt, og andre gode underleverandører har vært meget bra.

Heising av elementer
Montering av elementer til det nye administrasjonsbygget på Husøy
CNC maskin
Ny 5 akset CNC maskin på plass
Ny sveisehall
Den nye sveisehallen vår med ny fasade