Ølen kulturhus

“kulturhuset ligger i Ølen sentrum og er bygdas storsove”

Det nye kultursenteret kommer i forlengelsen av eksisterende Ølen kulturhus med sentral plassering i Ølen sentrum. Totalt blir bygningsmassen ca 1 500 kvadrat som skal inneholde både mediatek, ungdomsklubb, klasserom, kafe og arenaer for konserter og utstillinger. Prosjektet hadde byggestart i 2015 og stod ferdig i 2019. Forprosjektet er utført av Omega Areal, detaljprosjekteringen av PDS Arkitekt: Olafur D. Johanneson

Kategori

Publikum

Arbeid Utført

  • Arkitektur og landskapsprosjektering
  • Søknad

Fra prosjektet