Om PDS Gruppen

PDS Gruppen består i dag av flere selskaper som leverer sine tjenester og produkter til både landbasert industri, havbruk og prosessanlegg/ offshore. 

Alle selskapene utfyller hverandre slik at synergier optimaliseres og PDS Gruppen er i stand til å levere komplette prosjekter fra A til Å.

PDS Mecan AS er spesialister på maskinering og sveiste konstruksjoner

PDS Protek AS leverer ingeniørtjenester innen alle fag med høy faglig kompetanse

PDS Consult AS leverer konsulenter innen alle fagområder og til alle faser i et prosjekt.

PDS Gruppen har totalt ca 160 ansatte (2020).

0
Companies
0
Services
0
Projects
0
Customers

Vår Historie

1991: Project & Design Services AS ble grunnlagt den 8.mars 1991

1996: PDS Klimakonsult dannes som et eget selskap under Project & Design Services AS

1997: Kvalamarka Eiendom AS bygger Kvalamarka 6 og leier ut kontor og leiligheter

1998: PDS Protek AS dannes som nytt selskap november 1998

2004: PDS Protek AS får avtale med Aibel om leveranse av Ingeniørtjenester

2006: PDS Protek AS får avtale med Statoil (Equinor) om leveranse av Ingeniørtjenester

2007: PDS Protek AS får avtale med Gassco om leveranse av Ingeniørtjenester

2013: PDS Protek AS får avtale med Wintershall om leveranse av Ingeniørtjenester

2013: PDS Protek inngår rammeavtale med Equinor

2013: PDS Protek AS etablerer en egen avdeling for arkitekt tjenester.

2010: Rossabø Eiendom AS dannes og kjøper tomt for nytt bygg for å kunne samle PDS selskapene

2016: Byggearbeidet til 24/7 bygg starter

2018: PDS Arkitekt og 3DNorway skilles ut som egne aksjeselskaper

2018: PDS AS, PDS Protek AS, PDS Arkitekt AS flytter til 24/7-bygget  

2019: PDS Gruppen og Mecan AS fusjonerer for å etablere en sterk totalleverandør

2019: PDS Consult skilles ut som eget aksjeselskap for å fokusere enda mer på utleie av personell