PDS Arkitekt

Med solid erfaring og kunnskap innen arkitektur og byggprosjektering er vi ett av Haugalandets ledende arkitektkontor. Vi utfører oppdrag i hele Norge og Scandinavia.

Våre Tjenester

Arkitektene har høy kompetanse innen offentlige bygg, næringsbygg, publikumsbygg, og universell utforming. Videre tilbyr vi spisskompetanse innen eiendom og boligprosjektering.

Våre rådgivende ingeniører utfører alle typer byggteknisk prosjektering innen tre, betong, stål, fundamentering og teknisk planlegging. Basert på SINTEF’s veiledere har vi utviklet egne detaljtegningsbiblioteker og beskrivelser som sikrer høy kvalitet og utprøvde løsninger.

Byggesak og Reguleringsgruppa består av medarbeidere som har lang erfaring med offentlig saksbehandling og regulering i mange kommuner i Norge. Planer, bebyggelsesplaner, terrengmodeller og volumstudier utarbeides i 3D. Vi er opptatt av gode løsninger som ivaretar ytre elementer som vær, lysforhold og påvirkning fra nærliggende bebyggelse og omgivelser.

Medarbeidere med lang erfaring er særlig godt egnet til å ivareta prosjektenes beste interesser. Vår erfaring omfatter Bolig, Industri, Næring og Publikumsbygg. Våre rådgivere kan tidlig avklare prosjektenes lønnsomhet, rammevilkår og utfordringer. Vårt nettverk innen det offentlige og private bidrar til å få flere prosjekter fra tegnebrettet til realisering.