PDS Consult er i gang

Fra 1. september blir konsulentavdelingen i PDS Protek AS skilt ut i eget selskap med navnet PDS Consult AS. PDS Consult AS vil fortsette med samme stab som nå og pr. nå engasjerer ca. 75 konsulenter. Alle konsulenter vil bli overført til det nye selskapet.

PDS har langsiktige rammeavtaler med store aktører innnen olje & gass, industri og akvakultur, og leverer konsulenter til kunder som Equinor, Lundin, Vår Energi, Aibel, Oceaneering og Odfjell. Konsulentseksjonen i PDS Protek har levert konsulenter til markedet helt siden 1991, både teknisk og merkantilt. PDS Consult vil fortsatt ha hovedkontor i 24/7 bygget i Haugesund.

Morten Langeland er administrerende direktør i PDS Consult AS.

Med denne etableringen så teller nå PDS Gruppen 7 selskaper og runder 200 ansatte i løpet av 2019

As of the 1st of September, the consultancy department of PDS Protek AS will be its own limited company PDS Consult AS. PDS Consult A/S will continue with the same staff as now and engages approx. 75 consultants. All consultants will be transferred to the new company.

PDS has long-term framework agreements with major players within oil & gas, industry and aquaculture, and provides consultants to customers such as Equinor, Lundin, Vår Energi, Aibel, Oceaneering and Odfjell. The consultancy department in PDS Protek has delivered consultants to the market since 1991, both technically and commercially. PDS Consult will still have its head office in 24/7 building in Haugesund.

Morten Langeland is CEO of PDS Consult AS.

With this new company the PDS Group is now 7 companies and we will be 200 employees during 2019

Møt vårt rekrutterings-team

Morten har Bachelor grad i kjemiteknikk fra Høgskolen i Bergen.
Erfaring fra Aibel  innen prosess og Sjøfartsdirektoratet med lasteskip, siste årene arbeidet med rekruttering til prosjektstillinger innen Olje og gass.

Silje har tidligere arbeidet i Multi Vedlikehold AS og har erfaring med blant annet personalkoordinering, CVer og kundebehandling.

Kristian er opprinnelig fra Halsnøy i Kvinnherad og har Bachelorgrad i Organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Hedmark.
Erfaring innen rekruttering og bemanning til både faste og midlertidige stillingen innenfor ulike type bransjer. Samt personalledelse, salg og kundebehandling.

Tore er 53 år, tidligere erfaring som flytekniker og innen ventilasjon. Mange års erfaring fra salg og rekruttering til olje og gass sektoren i Norge

Ledige stillinger PDS Consult

Stillingsvarsel PDS Consult