PDS Protek Engineering

PDS MECAN har siden 1987 vært en solid løsningsleverandør i Rogaland.

Vi leverer komplette løsninger til industrien, med hovedvekt på offshore, subsea, marine, oppdrett og prosessindustri.

Vi kan levere hele tjenestespekteret innen tilvirkning og vedlikehold. Hele prosessen – fra engineering til prosjektledelse, sveising, industrirørlegging, maskinering, mekanisk sammenstilling, testing og dokumentasjon.

PDS MECAN jobber kontinuerlig etter å kunne tilby komplette, og allsidige tjenester for våre samarbeidspartnere, med holdningen om «ME KAN alt».

PDS Mecan er lokalisert med hovedkontor på Husøy, og har to avdelinger: Husøyvegen 133 og  Husøyvegen 149.  Vi har i tillegg personell inne på Kårstø K-Lab. Totalt er vi over 40 ansatte, og omsetning i 2018 var 70 mill.

Fra januar 2019 fusjonerte MECAN med PDS Gruppen.

Våre Tjenester

Erfarent personell med lang erfaring fra bransjen. Utførende i vår avdeling for struktursveising innehar godkjenning og sertifikater for et omfattende utvalg materialkvaliteter og dimensjoner. Våre produksjonshaller ligger sentralt plassert på Vestlandet på Husøy Industriområde. Vi innehar svært mange sveisekvalifikasjoner (WPQ), som dekker sveising av strukturer i svært mange dimensjoner og materialkvaliteter, fra aluminium til karbon og eksotiske materialer. Våre produksjonsarealer er nye i 2019 og godt utstyrt, og det er separate haller for bearbeiding av karbon og rustfritt.

En av våre spesialiteter er avanserte rørsystemer (pipe spools), og vi har en betydelig referanseliste over gjennomførte krevende prosjekter opp gjennom mange år.

Vi innehar svært mange sveisekvalifikasjoner (WPQ), som dekker rørsystemer i svært mange dimensjoner og materialkvaliteter, fra karbon til eksotiske materialer. Våre produksjonsarealer er nye i 2019 og godt utstyrt, og det er separate haller for bearbeiding av karbon og rustfritt. Våre industrirørleggere og rørsveisere har allsidig kompetanse og er svært effektive.

Vår maskineringsavdeling er svært avansert – og allsidig. Ny hall ble bygget i 2010, som er spesialtilpasset vår produksjon. Kompetansen til de ansatte er veldig allsidig, og vi har maskiner til et stort dimensjonsområde. Vi har et stort antall maskiner, og de aller fleste av dem er CNC styrt – og programmeres med GibbsCam (3d- programmering).

Maskinene kan produsere deler helt fra noen få millimeter – og opp til flere titalls tonn. F.eks. vår største bedfres har produksjonsområde på 5 x 1,5 x 2,5 meter – og kan ha deler på 40T på bordet.

Hasteoppdrag og raske omstillinger er dagligdags – og ingen dager er like. Vi produserer ofte små serier, og prototyper – men har maskiner som kan være effektive på produksjon av flere tusen deler også.

Vi tilbyr gjerne komplette leveranser for våre kunder, hvor vi etter fabrikasjon også kan utføre komplett sammenstilling og installasjon, både i våre verksteder – eller ute hos kunde.

 

Vår mekaniske avdeling utfører mange krevende oppgaver innen bl.a. vedlikehold, kontroller, sertifisering og trykktesting. Trykktesting og verifikasjon utfører vi etter kundens ønske, bl.a. på rørsystemer og brønnintervensjonsutstyr. Vedlikehold, modifikasjon og testing kan utføres enten i egne verksteder, eller ute hos kunde i forbindelse med planlagte utbedringer, utrykninger eller revisjonsstanser.

Har betydelig erfaring med årlige og 5-årlige kontroller av bl.a. BOP for kunder innen segmentet brønnservice. Dette innebærer fullstendig demontering, bytting av pakninger og slitedeler – for så etter montering trykktest og funksjonstest.