Våre Tjenester

PDS Norwegian Clearwater har som målsetting å bli en nasjonal og internasjonal totalleverandør av vannbehandling og avfallshåndtering. 
Ved hjelp av våre morselskap skal vi markedsføre og selge komplette løsninger til havbruksnæringen

PDS Norwegian Clearwater er forhandler av Hydrosense Legionellatester i Norge. Les mer…

Oxyl-Pro er et desinfeksjonsmiddel basert på hydrogenperoksid som utmerker seg selv gjennom å være høyst effektivt og langvarig. 

  • Ny teknologisk løsning – kontainerbasert resirkulerende anlegg, basert på modulprinsippet
  • Fullautomatisering og monitorering av alle prosesser
  • Kostnadsreduksjon og redusert CO2-avtrykk

Miljøvennlig og kostnadseffektiv slamhåndtering gjennom reduserte avfalls- mengder fra en nyutviklet tørkeprosess.

System basert på sprinklerteknologi for å unngå kjemikalier i desinfeksjons- prosessen