Norwegian Clearwater har som målsetting å bli en nasjonal og internasjonal totalleverandør av vannbehandling og avfalls- håndtering. Ved hjelp av våre morselskap skal vi markedsføre og selge komplette løsninger til havbruksnæringen

PDS-gruppen
Norwegian Clearwater inngår i PDS-gruppen. Øvrige selskaper er PDS Protek, PDS Arkitekt, PDS Mecan, PDS Consult og 3D Norway.

Selskapene tilbyr tjenester innen ingeniør- og konsulenttjenester, konstruksjon, tilvirking, verifikasjon, produktsalg, tjenesteyting og prosjektadministrasjon.

Sandtorv
En solid leverandør til den maritime og landbaserte industrien, som vektlegger å levere kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Sandtorv Haugesund tilbyr tjenester innen vannbehandling og skreddersydde filteranlegg. Nettbutikk og vakttelefon er åpen hele døgnet.

Totalleverandør
Gjennom morsselskapene kan vi tilby tjenester helt fra prosjektets oppstart til ferdigstillelse. Alt fra regulering av tomt, design, bygging, utstyrsleveranser og igangkjøring.

Mobilt resirkuleringsanlegg for landbasert oppdrett

Våre Tjenester

  • Ny teknologisk løsning – kontainerbasert resirkulerende anlegg, basert på modulprinsippet
  • Fullautomatisering og monitorering av alle prosesser
  • Kostnadsreduksjon og redusert CO2-avtrykk

Miljøvennlig og kostnadseffektiv slamhåndtering gjennom reduserte avfalls- mengder fra en nyutviklet tørkeprosess.

System basert på sprinklerteknologi for å unngå kjemikalier i desinfeksjons- prosessen

Ledige stillinger PDS Consult