Våre Tjenester

Norwegian Clearwater har som målsetting å bli en nasjonal og internasjonal totalleverandør av vannbehandling og avfallshåndtering. 
Ved hjelp av våre morselskap skal vi markedsføre og selge komplette løsninger til havbruksnæringen

  • Ny teknologisk løsning – kontainerbasert resirkulerende anlegg, basert på modulprinsippet
  • Fullautomatisering og monitorering av alle prosesser
  • Kostnadsreduksjon og redusert CO2-avtrykk

Miljøvennlig og kostnadseffektiv slamhåndtering gjennom reduserte avfalls- mengder fra en nyutviklet tørkeprosess.

System basert på sprinklerteknologi for å unngå kjemikalier i desinfeksjons- prosessen