PDS Protek signerer intensjonsavtale om kjøp av Varicon

[Haugesund, 13.03.2023]

PDS Protek AS er glad for å kunngjøre at de har signert en intensjonsavtale om kjøp av Varicon AS, et anerkjent selskap innen ingeniør- og konsulenttjenester med hovedkontor i Sauda.

Etter et par års samarbeid var tiden moden for å bringe samarbeidet nærmere mellom PDS Protek og Sauda lokaliserte Varicon. PDS Protek har hatt tilhørighet til Sauda i mange år, hvor vi har hatt kontor og levert ingeniørtjenester lokalt, i hovedsak til Eramet, men også til annen industri.

Selskapene Protek/Varicon kompletterer et behov hos hverandres bedrifter og åpner med oppkjøpet for nye kunder og markeder for PDS Protek. Til nå har selskapene jobbet med scanning som felles forretningsområde og PDS Protek har brukt Varicon når de selv ikke har hatt kapasitet til scanning, eller når det var behov for Landmåling og/eller bruk av droner. Varicon på sin side har benyttet PDS Protek til scanning, men kanskje mest til ingeniørtjenester som modellering og behandling av scan.

Stian Johnsen Nordvik (Venstre) og Geir Ivar Seime (Høyre)

I høst begynte praten om et tettere samarbeid og etter hvert utviklet PDS Protek sin interesse for å få Varicon under sin paraply tilhørende under PDS Protek.

“Vi er svært fornøyde med å ha signert denne intensjonsavtalen med Varicon AS”, sier Geir Ivar Seime Administrerende Direktør i PDS Protek AS. “Deres ekspertise og erfaring vil være en verdifull tilføyelse til vår virksomhet, og vi ser frem til å kunne tilby våre og Varicons kunder bedre løsninger og tilleggstjenester i fremtiden.”

«For Varicon er dette en fantastisk mulighet. PDS Protek har bred erfaring, kunnskapsrike og dyktige medarbeidere og en annen kundemasse enn vi tidligere har beveget oss inn på. Som enhet skal vi gi et bredere og mer komplett produkt til våre kunder. Vi skal skape et dyktig lokalt ingeniørmiljø som kan gi videre utvikling og vekst både lokalt og regionalt.  Vi er veldig klare for å komme i gang», sier Daglig Leder Stian Johnsen Nordvik i Varicon AS, som i fremtiden vil lede Saudasatsingen.

Varicon AS er som nevnt et ingeniør- og konsulentfirma, med base i Sauda. Det ble stiftet i 2017 og har i den tiden dekket forretningsområder som blant annet Engineering, Landmåling, Scanning/Drone, Simulering, Arkitekt-tjenester, KHMS og Geologi.

PDS Protek ble etablert i 1991 som utviklet seg raskt som leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester innen olje & gass, prosessindustri, energi og havbruk. PDS sin kjernevirksomhet har siden oppstarten i 1991, vært innen rådgivende ingeniørtjenester til olje- og gassindustrien samt landbasert- og prosessindustri.

PDS Protek AS har lenge vært det største uavhengige ingeniør- og konsulentselskapet i Haugesund. I 2019 ble PDS Mecan AS en del av PDS Gruppen og konsulentseksjonen ble skilt ut i eget selskap; PDS Consult. Og nå altså (PDS) Varicon under PDS Protek. PDS Gruppen omsetter i dag for ca 200mill og har ca 150 ansatte.

Det har vært en ikke alt for lang, men utelukkende positiv prosess mellom to selskaper som ser muligheter til å skape mer sammen enn hver for seg. Vi er i dag stolt over å kunne stå foran våre ansatte og presentere nytt forretningsområde og nye kolleger.

PDS Protek har for en tid tilbake besluttet videre satsing i Sauda og (PDS) Varicon er i så måte en viktig del i den satsingen. Den økte investeringen som er besluttet i regionen gjør at vi vil ansette flere i tiden som kommer. Vi kunne allerede presentere en ny medarbeider i Sauda i forrige uke.

Samtidig ønsker vi å bruke ressurser på tvers av avdelingene på prosjektene vi har på bordet.

Rammeavtaler og avtaler med store selskap som Eramet og Equinor på forskjellige lokasjoner gjør også at behovet for ressurser er økende. PDS Protek har også uttalt satsing innen fornybar energi og har også interessante ting på gang innen Hydrogen, CCS og Havvind.