Prekvalifisert i Nordland Innkjøpsordning

15. mai ble det klart at PDS Arkitekt er prekvalifisert i Nordland Innkjøpsordning for kjøp av rådgivende arkitekt og arealplanlegging. Ordningen gjelder offentlige bygg som skoler, barnehager og tannlegekontor.

Dette er en dynamisk innkjøpsordning hvor de kvalifiserte bedriftene får anledning til å gi tilbud på oppdrag som kunngjøres i ordningen. Nordland fylkeskommune forventer i de kommende år å ha investeringsprosjekter i ulike størrelser og kompleksitet, herunder nybygg, tilbygg/påbygg, ombygging, rehabilitering og lignende. Oppdragene er i hovedsak knyttet til skolebygg, tannklinikker, administrasjon og kulturbygg. 

Teamet i PDS Arkitekt ser allerede effekten av prekvalifiseringen og har mottatt første forespørsel i ordningen. Forespørselen gjelder arbeid på en videregående skole, og prekvalifiseringen gjør at det vil være en enklere tilbudsprosess.