Spørreskjema besøkende og innleide til PDS Mecan AS

På bakgrunn av smittesituasjonen med Covid-19 har PDS Mecan AS besluttet at alle besøkende og innleide til selskapets lokaliteter på Husøy må besvare spørreskjema før ankomst. Skjemaet må fylles ut for hvert enkelt besøk/oppdrag. 

Smittevernregler for besøkende:

  • Besøk skal som utgangspunkt begrenses så langt som mulig, forutsatt at det er driftsmessig forsvarlig.
  • Alle besøkende skal registrere seg i resepsjonen i Bygg A ved ankomst.
  • Alle besøkende skal som et minimum følge FHI sine til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger.
  • Dersom du er syk, skal du ikke komme på besøk.
  • Håndvask eller bruk av håndsprit skal gjennomføres ved ankomst.
  • Hold minst 1 meters avstand til andre.
  • Munnbind skal benyttes under hele besøket.

PDS Mecan AS er svært opptatt av å redusere smittefaren mot vår drift, for å sikre personell, drift og kontinuerlige leveranser til våre kunder. Vi vil derfor gjøre vårt ytterste for å unngå at smitte bringes inn på vårt område, og at vårt personell blir rammet eller indisponert grunnet Covid-19.

Vi henstiller på det sterkeste at alle som besvarer dette skjemaet om å gjøre det samvittighetsfullt og at man er innstilt på å ta de nødvendige forholdsregler før man ankommer, og underveis i besøk/arbeid på vårt område.