Solstien Harstad

Rekkehusprosjekt på utsiktstomter i etablert boligområde

Langs Solstien ligger en lang og smal eiendom regulert for rekkehus. Arkitekten har tatt særlig hensyn til estetikk ved terrengtilpasning og at boligene skal ha volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i området. Designet er moderne og representerer dagens byggeskikk, i tillegg er de utformet etter de krav og ønsker dagens familier etterspør med hensyn på praktiske løsninger og funksjoner. Vindusløsninger er valgt med hensyn på gode lysforhold og den fine utsikten mot sjøen.

Kategori

Bolig

Arbeid Utført

  • Arkitekt
  • Konseptutvikling
  • Søknader
  • Byggteknisk prosjektering
  • Arbeidstegninger og beskrivelser

Fra prosjektene