Engasjerte PDS’ere

Ingeniører Uten Grenser i Norge ble etablert i 2011. Det er en ideell organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid. Deres visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse. Organisasjonen har flere lokalavdelinger rundt om i Norge og i 2017 ble avdelingen på Haugalandet etablert.

PDS Gruppen har flere ansatte som er engasjert i organisasjonen Ingeniører uten grenser. To av disse sitter også i styret i lokalforeningen Ingeniører Uten Grenser Haugalandet. Disse er Ådne Lie og Thomas Ødegaard. 
Ådne er leder i foreningen og jobber til daglig som HMS/KS leder i PDS Protek AS. Ådne ble introdusert til foreningen i 2015 av sin far som var engasjert i organisasjonen. Han nevnte for Ådne at Ingeniører Uten Grenser har bruk for den typen kompetanse som han satt på. Ådne engasjerte seg og han sitter i dag som leder i lokalavdelingen på Haugalandet.
Thomas er ansatt i PDS Arkitekt AS og jobber mest med konstruksjonsteknikk. Han har skrevet masteroppgaven sin for Ingeniører Uten Grenser, og etter masteroppgaven ble han videre engasjert i styret.

Prosjekter

Det finnes flere prosjekter man kan engasjere seg i. Lokalavdelingen på Haugalandet er spesielt involvert i solcelle-anlegg til et sykehus i Sierra Leone i Rotifunk prosjektet. Her brukte de tidligere dieselaggregat for å skaffe strøm til de mest nødvendige oppgavene. Denne løsningen hadde begrenset kapasitet og var kostbart. I 2016 engasjerte Ingeniører Uten Grenser seg i planlegging og prosjektering av solcellepanel som vil være en god og stabil strømtilførsel til sykehuset.

Her er solcellepanelene installert. Foto er lånt fra rotifunk.no

Ådne er engasjert i dette prosjektet og neste fase i prosjektet er å utvide anlegget og etter hvert oppgradere det elektriske anlegget. De skal nå kartlegge hvilke apparater som trenger strøm døgnet rundt og hvor de eventuelt kan spare strøm. Neste steg er å sikre at anlegget er stort nok til å håndtere det mest nødvendige døgnet rundt som f.eks. strøm til blodbank og respiratorer.

Det er varierende hvor mye tid man bruker i prosjektet. Ådne som er engasjert både i styret og i et prosjekt bruker noen timer i løpet av en uke. De skal også koordinere sitt arbeid med Ingeniører Uten Grenser Norge som håndterer utsending av ingeniører til Sierra Leone.

Thomas vært med på et prosjekt som var et samarbeid med FORUT, som var bygging av barneskoler og barnesykehus i Nepal. Norske skoler og norske barnehager har samlet inn penger til dette prosjektet som startet etter det store jordskjelvet i 2015. Her var han med og gjorde vurdering av tomter for barneskoler i ulendte strøk. Han tilbrakte da to uker i Nepal. Da var det meste av området som Thomas besøkte nesten helt ruinert. Det var satt opp mange midlertidige skolebygg som etter hvert har blitt mer eller mindre permanente. Dette var et stort prosjekt for å få løftet standarden fra blikkskur til gode skolebygg. Tiden Thomas tilbrakte i Nepal gikk til besøk på barneskoler og befaring av tomter og han lagde rapporter om det som var bra og det som var dårlig og trengte sikring. I prosjektet jobbet han sammen med to geoteknikere fra Oslo fra Norsk Geotekniske Institutt.

Hvem passer Ingeniører Uten Grenser for?

Det er mange prosjekter som går kontinuerlig i organisasjonen, og alle typer ingeniører kan engasjere seg. Man trenger ikke nødvendigvis å være ingeniør heller. På Rotifunk-prosjektet med solcellepanel, trenger de f.eks. elektropersonell med fagbrev innen elektro for veiledning og kvalitetssikring av utført arbeid. De bruker lokale selskaper for selve utførelsen av prosjektene, mens organisasjonen kvalitetssikrer og bistår på den måten for å gjennomføre prosjektene. Det er viktig å levere fra seg løsninger som kan brukes og vedlikeholdes lokalt. For de som påtar seg prosjekter som innebærer reising til prosjektstedet, reiser normalt ingeniørene i sin fritid og får støtte til reise fra Ingeniører Uten Grenser, mens oppholdet betales av oppdragsgiver.

Organisasjonen har også et tilbud som de kaller «Master med mening». Dette har Thomas gjort. Han skrev sin masteroppgave om et sykehus i Nepal. Dette var en evaluering av bæresystemet med tanke på jordskjelv på planlagt bygg. Det var allerede gjort et godt stykke arbeid, så Thomas skulle ta kvalitetssikring av konstruksjonen og hvordan sykehuset ville tåle et eventuelt jordskjelv og hva som kunne gjøres bedre får å unngå store skader.

Bedrifter kan også være samarbeidspartnere. Det finnes flere måter bedrifter kan engasjere seg. En hovedsponsor har en ordning om betalt permisjon for slike reiser. Andre sponsorer gir ubetalt permisjon til sine ansatte for eventuelle reiser.

De er alltid på jakt etter nye medlemmer. Det er en lav kontingent og man får mulighet til å bli med å levere tekniske løsninger rundt om i verden. Lokalforeningen har ca 30 medlemmer. De har medlemsmøter med workshops og foredrag. Les mer om lokalavdelingen her: https://www.facebook.com/iughaugalandet/.

PDS gruppen ser på Ingeniører Uten Grenser som en meget relevant organisasjon med en viktig visjon. 
– Vi støtter at våre ansatte engasjerer seg i deres arbeid og ser nytten av at de på denne måten tilegner seg viktig og relevant kunnskap som vi har nytte og glede av i hele PDS Gruppen, sier konsernsjef Terje Øverland.

Byutvikling og surfing

I disse dager har vi hatt en ekstra kollega på kontoret vårt i 247-bygget. Han hører til hos PDS Arkitekt og heter Christoffer Ovidth Hovda. Han er deltidsansatt mens han fullfører sine studier.

Christoffer er 23 år og haugesundsgutt oppvokst på Porshaug. De siste årene har han studert Byggdesign ved UIA i Grimstad hvor han nylig ferdigstilte sin bachelorgrad. Bacheloroppgaven var om fortettingsstrategier i en by.

Han har vanskelig for å si hva som førte han inn i den studieretningen han har valgt. Det var kanskje litt tilfeldig, men han synes at hus og bygninger er spennende å jobbe med.

Adm.Dir. Glenn Kolberg sammen med Christoffer O. Hovda

Jobb under studiene

I jakt på sommerjobb kom han i kontakt med PDS Arkitekt og «plutselig» var han på intervju i våre gamle lokaler i Kvalamarka. Da han ble tilbudt deltidsstilling som Ingeniør innen Veg- og Arealplan hadde PDS flyttet inn i nye og moderne kontorlokaler i 247 bygget – et bygg som PDS Arkitekt har tegnet.

Tanken var å prøve å jobbe litt underveis i skoleåret, men man kom frem til at den beste måten var å jobbe i ferier. Han var derfor også å se her i julen. Han sier han har blitt godt tatt imot av hyggelige kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Nå er han tilbake igjen og skal frem til skolestart i høst, kun avbrutt av noen uker ferie i juli.

Arbeidsoppgavene han har her kjenner han godt til. Det er det samme som han har gjort i sin bachelor – bare litt mer i detalj. Det er fint å få bekreftet at det er samsvar mellom arbeidsoppgaver i arbeid og studier. Hans hovedoppgaver hos PDS Arkitekt er å løse oppgaver i Autodesk Civil 3D. Dette er et verktøy som han ikke har brukt veldig mye på skolen, så det er mye nytt. Han må prøve seg frem da dette også er relativt nytt for kollegaene i PDS Arkitekt. Målet er at han skal kunne ha en gjennomgang med dem og gi dem tips og triks i hvordan det brukes.

Planene fremover

Studiene går videre. Christoffer har blitt tilbud studieplass i Stavanger på City & Regional planning som er en Master-utdanning han har takket ja til. Byutvikling er et område som kan være interessant å utvikle seg videre på. Det er kjekt å kunne være med å planlegge noe som man så tydelig kan se resultatene av.

Han ønsker å bli i Haugesund etter studiene. Her trives han veldig godt. Og han håper også på muligheten til å kunne fortsette i fast jobb hos PDS etter studiene.

Surfing

På fritiden driver Christoffer bl.a. med surfing. Han reiser ut for å surfe når han kan. Han må ut til Sandve for å surfe og det er ikke så mange i surfemiljøet. Men nå har han fått noen kompiser med seg som også har fått seg eget brett.

Planen er å lage eget surfebrett i juli når han har ferie. Det er et spennende prosjekt hvor han skal bruke isopor (EPS) for å forme brettet og dekker det med glassfiberduk og resin. Det er første gang han prøver og han er veldig spent på om det blir bra.

Det er et spennende prosjekt han holder på med og han har lovet at vi skal få se hvordan resultatet blir når det er ferdig.  

Om opplæringsprogram i PDS Gruppen

PDS Arkitekt tar inn studenter på mastergradsnivå, den nyutdannede får innsikt i bedriften, hvordan vi samhandler og veiledning. Det fokuseres på opplæring av Autodesk Revit/ AEC Collection og Sharepoint skyløsninger som utvikler praktiske ferdigheter gjennom siste del av studiene. PDS Arkitekt utfører alle bygg og anleggstekniske rådgivningstjenester som arealplanlegging, søknader, kommunalteknikk, byggteknisk prosjektering og arkitektur. PDS har som målsetning å være ett fremtidsrettet ingeniørhus med et godt arbeidsmiljø. 

Vår erfaring med studenter er at de har høy motivasjon, god arbeidsmoral og en kreativ tilnærming til oppgaver som normalt løses av erfarne rådgivere. Christoffer er siste positive tilskudd i rekken av studenter som alle har endt opp med fast ansettelse i PDS Arkitekt etter endte studier.

– Glenn Kolberg / Administrerende Direktør PDS Arkitekt

PDS Consult klar for veien fremover – i ny bil

I løpet av sommeren vil konsulentavdelingen i PDS Protek bli skilt ut i eget selskap i PDS Gruppen. Selskapet får navnet PDS Consult og skal ledes av Morten Langeland. 

Det er noen formaliteter som skal på plass før alt er oppe og går, men det faller mest sannsynlig på plass i løpet av juli. Morten og gjengen er allerede klar for veien videre. De fikk nettopp levert en flott VW Polo fra Møller bil. Bilen er dekorert med selskapets nye logo.  Med den skal de komme seg ut til nye og gamle kunder og konsulenter.

Her er oversikt over hvilke ledige stillinger vi jobber med i dag:

PDSC bil

Nytt bygg og store investeringer for PDS Mecan

Fasade Mecan

Sveiseavdelingen til PDS Mecan skal flytte fra leide lokaler på Husøyveien 175 og samlokaliseres rett over gaten fra maskineringsavdelingen på Husøy. Bygget som  overtas er et eldre bygg som er totalrenovert og tilpasset vårt behov. Dette vil gi en effektiv produksjonslinje med høye krav til sikkerhet og kvalitet. Fasaden er fornyet på det eksisterende bygget, og det arbeides nå med å sette opp et nytt  tilbygg knyttet til hallen. Tilbygget i to etasjer på totalt 400 m2 skal inneholde kontorer, møterom, garderober og kantine for sveiseavdelingen. Planen er at dette skal stå ferdig i slutten av juli.

Hallen er delt i to, hvor 625 m2  er karbonsveisehall og 250 m2 er rustfri sveisehall. 

Hele prosessen fra ide til ferdig bygg har vært gjennomført med bistand fra søsterselskapet PDS Arkitekt. De har hatt et tverrfaglig team på saken som har bidratt med arkitektur og stål & betong prosjektering, teknisk tegning av ventilasjon, 3D koordinering og byggeledelse.

Det er i tillegg gjort betydelige oppgraderinger innvendig i de to eksisterende hallene. Blant annet er det etablert felles varelager og -mottak og trykktesthall for piping.

Maskineringshallen er innredet på nytt for enda mer strømlinjeformet produksjon. Det er også investert betydelig i ny CNC maskin. Dette er et fem akset maskineringssenter produsert i Tyskland. Dette vil øke kapasitet og effektivitet i produksjonen på maskineringsavdelingen.

Samlokaliseringen og byggeprosessen har gått raskt, og hele organisasjonen har jobbet iherdig for å få dette utført på en smidig måte – slik at produksjonen har gått parallelt uten særlig effektivitetstap. Samarbeidet med vårt søsterfirma PDS Arkitekt, og andre gode underleverandører har vært meget bra.

Heising av elementer
Montering av elementer til det nye administrasjonsbygget på Husøy
CNC maskin
Ny 5 akset CNC maskin på plass
Ny sveisehall
Den nye sveisehallen vår med ny fasade

Prekvalifisert i Nordland Innkjøpsordning

Arkitekt banner

15. mai ble det klart at PDS Arkitekt er prekvalifisert i Nordland Innkjøpsordning for kjøp av rådgivende arkitekt og arealplanlegging. Ordningen gjelder offentlige bygg som skoler, barnehager og tannlegekontor.

Dette er en dynamisk innkjøpsordning hvor de kvalifiserte bedriftene får anledning til å gi tilbud på oppdrag som kunngjøres i ordningen. Nordland fylkeskommune forventer i de kommende år å ha investeringsprosjekter i ulike størrelser og kompleksitet, herunder nybygg, tilbygg/påbygg, ombygging, rehabilitering og lignende. Oppdragene er i hovedsak knyttet til skolebygg, tannklinikker, administrasjon og kulturbygg. 

Teamet i PDS Arkitekt ser allerede effekten av prekvalifiseringen og har mottatt første forespørsel i ordningen. Forespørselen gjelder arbeid på en videregående skole, og prekvalifiseringen gjør at det vil være en enklere tilbudsprosess.

Tilstands- og mulighetsrapport for Eramet

PDS Arkitekt AS ble nylig tildelt et oppdrag fra Eramet Norway AS. I løpet av juni skal de utarbeide en redegjørelse for nye sanitæranlegg og garderober på deres prosessanlegg i Sauda.

Det skal i den forbindelse utarbeides en forstudie rapport som skal være grunnlag for beslutning om løsning for et sanitæranlegg. Det skal utarbeides tilstandsanalyser, skisser, kalkyler og forstudierapport for 3 ulike løsninger.

Eramet i Sauda er godt kjent for søsterselskapet PDS Protek. De har hatt et godt samarbeid i mange år, men det er første gang PDS Arkitekt har et oppdrag for dem. Olafur D. Johannesson er ansvarlig for prosjektet hos PDS Arkitekt og ser frem til å jobbe med en ny kunde.

Olafur