Testanlegg for slukkeutstyr | Matre Maskin

Matre Maskin leverer slukkeutstyr til blant annet helikopterdekk til bruk i blant annet Nordsjøen. Testanlegget vi designet er bygget på Rubbestadneset. Her kan Matre Maskin teste ulike slukkemetoder med ulike kapasiteter.

Kategori

Industri

Arbeid Utført

  • Studier
  • Design
  • Prosess
  • Fabrikasjonstegninger
  • Dokumentasjon