Tilstands- og mulighetsrapport for Eramet

PDS Arkitekt AS ble nylig tildelt et oppdrag fra Eramet Norway AS. I løpet av juni skal de utarbeide en redegjørelse for nye sanitæranlegg og garderober på deres prosessanlegg i Sauda.

Det skal i den forbindelse utarbeides en forstudie rapport som skal være grunnlag for beslutning om løsning for et sanitæranlegg. Det skal utarbeides tilstandsanalyser, skisser, kalkyler og forstudierapport for 3 ulike løsninger.

Eramet i Sauda er godt kjent for søsterselskapet PDS Protek. De har hatt et godt samarbeid i mange år, men det er første gang PDS Arkitekt har et oppdrag for dem. Olafur D. Johannesson er ansvarlig for prosjektet hos PDS Arkitekt og ser frem til å jobbe med en ny kunde.

Olafur