Tjeldbergodden

Metanolfabrikken er den største i Europa. Da den ble åpnet, var det første gang naturgass ble anvendt til industriell produksjon i stor målestokk i Norge. Metanolfabrikkens produksjonskapasitet er på omlag 900.000 tonn metanol årlig, basert på gass fra Heidrun-feltet på Haltenbanken.

Kategori

Industri

Arbeid Utført

  • Kontraktsingeniør
  • Sluttoppgjør
  • Hovedforhandling Stavanger Tingrett

Fra prosjektene