Trykktank 60m3

Trykktanken er designet etter EN13445 ved bruk av beregningsprogrammet VVD (Visual Vessel Design). Tankskall, flenstilkoblinger og løfteører er beregnet. Tanken benyttes som beholder for væske og gass ved Equinor sitt anlegg på Mongstad.

Kategori

Olje & gassmiljø

Arbeid Utført

  • Studier
  • Design
  • Analyser
  • Fabrikasjonstegninger

Fra prosjektet